30 stycznia 2010

Św. Martyna z Rzymu

.
Święta dziewica i męczenniczka (zm.228r.)

Pochodziła ze znakomitej i zamożnej rodziny. Wychowywana troskliwie i bardzo pobożnie, bardzo wcześnie straciła rodziców. Złożyła śluby dozgonnej czystości
i rozdała cały majątek biednym.

Męczeństwo św. Martyny
"Speculum historiale" Wincenty z Beauvis, XV w.

Cesarz Aleksander Sewerus postanowił wytępić Galilejczyjków, jak nazywano chrześcijan. Martynie obiecano wolność, jeśli bożkowi Apollinowi złoży ofiary.
Gdy odmówiła została uwięziona i ścięta po srogich torturach .

Pietro da Cortona, 1635-40

Św. Grzegorz Wielki wspomina, że za jego czasów wierni z pobożnością nawiedzali kaplicę poświęconą pamięci Świętej. Dnia 25 października 1643 roku znaleziono jej relikwie w ruinach starego kościoła jej poświęconego. Papież Urban VIII wybudował wspaniały kościół p.w. św. Martyny, a jej oficjum kazał umieścić w brewiarzu rzymskim, sam ułożywszy hymny do niego. Jest jedną z patronek Rzymu.

Drewniana rzeźba, XVIII w.
Kościół p.w. św. Martyny w Taranto, Włochy

Patronka:
Rzymu, karmiących kobiet.

Ikonografia:
Przedstawiana w trakcie męczarni, z lwem, otrzymująca palmę męczeństwa od Matki Bożej i Dzieciątka Jezus.

Kościół p.w. św. Łukasza i św. Martyny w Rzymie

Przysłowia:
Na świętą Martynę przybyło dnia na godzinę.

Matka Boża z Dzieciątkiem i św. Martyną
Pietro Berrettini, XVII w.

.