6 marca 2010

Św. Róża z Viterbo TOSF

.
Święta dziewica i tercjarka (1234-1252).

Sanktuarium św. Mateusza w San Marco in Lamis
obraz w refektarzu

Urodziła się w 1234 roku we włoskim Viterbo, w rodzinie Jana i Katarzyny, ludzi ubogich i bardzo pobożnych. Róża od dzieciństwa poświęcała wiele czasu na modlitwę, w wieku siedmiu lat została pustelnicą i oddawała się pokucie. W wieku 12 lat miała wizję Matki Bożej z Dzieciątkiem, która poleciła jej wstąpić do tercjarek św. Franciszka. Dziecię Jezus wręczyło jej wówczas białą i czerwoną różę - symbole dziewictwa i umartwienia, wypływających z miłości do Boga.

Palazzo Lofredo w Potenzie

Gdy miała 17 lat poważnie zachorowała, a swoje cierpienia ofiarowała za powodzenie wyprawy krzyżowej króla Ludwika IX, również tercjarza franciszkańskiego. Po cudownym wyzdrowieniu postanowiła jeszcze bardziej poświęcić się Chrystusowi.

Matka Boża z Dzieciątkiem i św. Różą z Viterbo, św. Piotrem (po lewej)
oraz św. Katarzyną Aleksandryjską i św. Janem Chrzcicielem
Piero di Cosimo, 1493r.
Museo dell'Ospedale degli Innocenti we Florencji

W jednej ze swoich wizji ujrzała skrwawionego i poranionego Pana Jezusa, który powiedział jej, że grzechy ludzi sprawiają, że on tak strasznie cierpi i powiedział św. Róży że ma wzywać ludzi do pokuty. Viterbo należące do Państwa Kościelnego zbuntowało się przeciw autorytetowi papieża w 1247 roku, lekceważąc religię i zasady moralne. Święta przemawiała do każdego, kto jej chciał słuchać, a pewnego dnia stojąc na kamiennym podium uniosła się w powietrze razem z nim. Przez jakiś czas w takim zawieszeniu przemawiała do ludzi, władze świeckie widząc że władza Fryderyka II Hohenstaufa jest zagrożona wydalili z miasta św. Różę wraz z rodziną w styczniu 1250 roku. Tego samego roku 5 grudnia przepowiedziała rychłą śmierć cesarza, która nastąpiła 13 grudnia. Jej przemowy i przykład odniosły pożądany skutek, mieszkańcy miasta odprawili pokutę i poddali się zwierzchnictwu papieża, więc rok później cała rodzina mogła wrócić do Viterbo.

Kościół p.w. św. Brycjusza w Hombourg, Francja
fragment witraża, 1892r.

Chciała wstąpić do klasztoru klarysek w rodzinnym mieście, ale jej prośba została odrzucona nie tylko ze względu na ubóstwo, ale i opinię osoby niezrównoważonej i fanatycznej. Przepowiedziała, że znajdzie się w klasztorze dopiero po swojej śmierci.

"Żywot św. Róży z Viterbo" D. Mastroianni


Zmarła 6 marca 1252 roku, została pochowana bezpośrednio w ziemi, bez trumny.
W 1258 roku papież Aleksander IV, po tym jak kilkakrotnie ukazała mu się św. Róża, kazał jej nienaruszone ciało przenieść do klasztoru klarysek, w uroczystej procesji 4 września tego roku w której wziął udział z czterema kardynałami. W 1357 roku kaplica, w której znajdowały się doczesne szczątki Świętej spłonęła doszczętnie, spłonął też sarkofag, natomiast ciało zachowało się w stanie nienaruszonym, zmieniając jedynie kolor. Proces kanonizacyjny otworzył papież Innocenty IV, został przerwany z powodu śmierci papieża i został dopiero podjęty w 1457 roku przez papieża Kaliksta III.

Sarkofag z ciałem św. Róży
Giovanni Giardini do Forli, 1699r.
Kościół p.w. św. Róży w Viterbo

Patronka:
Viterbo, andaluzyjskiej Alcolei, kolumbijskiego Santa Rosa de Viterbo, młodzieży żeńskiej Akcji Katolickiej, tercjarek, emigrantów.

Ikonografia:
Przedstawiana w sukni tercjarskiej, opasanej sznurem, najczęściej z krzyżem w dłoni lub z Matką Bożą z Dzieciątkiem. Jej atrybutem są róże, korona z róż, dyscyplina.

Kościół p.w. św. Róży w Viterbo

Impresje muzyczne:
Alessandro Melani "Santa Rosa di Viterbo del sacro ordine di San Francesco" (1693, oratorium)
Francesco Monti "Santa Rosa di Viterbo" (1726, oratorium)

Maszyna św. Róży, Viterbo

Varia:
W Viterbo dzień upamiętniający przeniesienie relikwii św. Róży, jakie miało miejsce
4 września 1258 roku, jest wielkim świętem. Co roku w wigilię tego dnia w procesji jest niesiona przez stu mężczyzn tzw. maszyna św. Róży. Jest to rodzaj oświetlonej wieży, odnawianej co pięć lat, wysokiej na 30m i ważącej około 5 ton. Na samym szczycie stoi posąg patronki miasta. Trasa jaką jest niesiona, wynosi niecały kilometr.

Mniejsza wersja Maszyny św. Róży jest niesiona przez dzieci

W Viterbo urodziła się również inna św. Róża - św. Róża Venerini (1656-1728), kanonizowana przez papieża Benedykta XVI.


.