27 września 2010

Św. Elzear z Sabran

.
Święty wyznawca (1285-1323).

Znany również jako: Elzeariusz.

 Kościół p.w. Maryi od Drzewa Jessego w Delft

Urodził się w 1285 roku na zamku Saint-Jean de Robians, jako syn Ermangauda de Sabran i Laudun d'Albe, hrabiny Roquemartine. Jego ojciec pochodził z jednego
z najznamienitszych rodów Prowansji. Pobierał nauki w opactwie benedyktyńskim p.w. św. Wiktora w Marsylii, gdzie opatem był Wilhelm z Sabran.

Opactwo św. Wiktora w Marsylii, Prowansja

Po śmierci ojca stał się dziedzicem księstwa Ariano w królestwie Neapolu.
Wraz z żoną, Delfiną z Glandeves, udał się na dwór króla Roberta I Mądrego
w 1312 roku. W tym samym roku, pod wpływem franciszkanki Franciszki de Meyronnes, oboje ślubowali czystość i zostali tercjarzami.

W towarzystwie Hugona Baux, hrabiego Spoleto, objął dowództwo wojska gwelfów. Obaj prowadzili atak wojsk na zamek pod Rzymem, gdzie zatrzymał się Henryk VII Luksemburski, który wystąpił przeciw papieżowi i królowi francuskiemu, popierany przez gibelinów. W 1317 roku został mianowany opiekunem księcia Karola w Neapolu, a później jego doradcą.

 Zamek św. Elzeara i Delfiny w Ansouis, Prowansja

Prowadził życie pobożne, nie zaniedbując pokuty i praktykowania cnót chrześcijańskich. Często odwiedzał chorych oraz rozdawał jałmużnę ubogim.
Żywił szczególne nabożeństwo do Męki Pańskiej.

Św. Elzear z żoną Delfiną
Kościół p.w. NMP w Puimichel, Prowansja

W 1323 roku książę Karol wysłał go na dwór francuski z misją uzgodnienia jego małżeństwa z Marią francuską, córką Karola de Valois. Zmarł 27 września 1323 roku w Paryżu, został pochowany w habicie franciszkańskim w kościele franciszkańskim
w Apt.

Relikwiarze św. Elzeara i bł. Delfiny
Kościół p.w. św. Marcina w Ansouis, Prowansja

Dwa razy składano prośby o jego kanonizację w Awinionie, pierwszą
u papieża Jana XXII. Drugi proces rozpoczęto w 1351 roku za papieża Klemensa VI. Elzear został kanonizowany 15 kwietnia, w bazylice p.w. św. Piotra w Rzymie, przez papieża Urbana V, który był jego chrześniakiem.

 
 Św. Franciszek prowadzi św. Elzeara i bł. Delfinę przed Chrystusa

Patron:
Tercjarzy.

Ikonografia:
Przedstawiany w szarym habicie tercjarskim lub w stroju z epoki.
Jego atrybutem jest: lilia, krzyż, księga, korona.
.