17 listopada 2011

Św. Hugo z Lincoln

.
Święty biskup i mnich (1135-1200).

Znany również jako: Hugon, Hugo z Avalon, Hugo z Burgundii.

Fragment z ołtarza Kartuzji św. Honoriusza, ok. 1490-1500
Art Institute of Chicago w Chicago

Urodził się w 1135 roku na zamku Avalon w Burgundii, jako syn Wilhelma i Anny, którzy byli znani ze swej pobożności i miłosierdzia. Jego matka zmarła, gdy Hugon miał osiem lat, wychowaniem i kształceniem chłopca zajęli się augustianie w klasztorze Villard-Benoit, do którego wstąpił jego ojciec. Mnichem został w wieku 15 lat, niższe święcenia kapłańskie otrzymał cztery lata później. Wkrótce został przeorem w klasztorze Saint-Maxim.

Francesco Zurbaran, 1637-39
Museo de Cadiz w Kadyksie, Andaluzja

Podczas odwiedzin w kartuzji Grand Chartreuse w 1160 roku, Hugon postanowił wstąpić do tego zakonu. Po święceniach kapłańskich, w 1173 roku został mianowany prokuratorem. Stał się niebawem znany ze swej miłości dla ubogich i potrzebujących.

W 1175 roku król angielski Henryk II zaprosił św. Hugona do założenia klasztoru w Witham w hrabstwie Somerset. Była to część królewskiej pokuty za zamordowanie św. Tomasza Becketa.

 Katedra NMP w Lincoln, Lincolnshire

Dnia 21 września 1186 roku św. Hugon został konsekrowany w Westminsterze na biskupa Lincoln, największej stolicy biskupiej w Anglii, która przez ponad dekadę pozostawała bez pasterza. Szybko przywrócił duchową dyscyplinę w diecezji, rządząc nią mądrze i sprawiedliwie. Odbudował zniszczoną przez pożar katedrę i założył przy niej słynną szkołę teologiczną.

Obdarzony darem uzdrawiania, służył trędowatym, karmił chorych, opiekował się biednymi i sierotami.

 Kościół pw. św. Swithuna w Leadenham, Lincolnshire

Gdy w 1197 roku król Ryszard zażądał od biskupów pieniędzy na dofinansowanie wojny z francuskim królem Filipem Augustem, św. Hugon odmówił twierdząc, że klasztory są własnością Boga, a nie korony angielskiej. Król próbował przejąć majątek biskupstwa, ale obawa ekskomuniki powstrzymała tę zapędy.

W 1199 roku św. Hugon udał się z misją dyplomatyczną do króla Francji, wracając z niej w bardzo złym stanie zdrowia. Kilka miesięcy później, gdy brał udział w Radzie Narodowej w Londynie, zmarł 16 listopada 1200 roku. Był otoczony tak wielką czcią już za swego życia, że na jego pogrzebie pojawiły się tłumy wiernych, a jego trumnę nieśli królowie Anglii i Szkocji oraz trzech arcybiskupów. Wielu chorych idących w kondukcie zostało cudownie uzdrowionych. Św. Hugon został pochowany w katedrze w Lincoln. Został kanonizowany 18 lutego 1220 roku przez papieża Honoriusza III, jako pierwszy kartuski święty.

 Great Ryburgh, Norfolk

W 1280 roku postanowiono przenieść doczesne szczątki św. Hugona na bardzie godne miejsce. Gdy otwarto trumnę, znaleziono w niej nienaruszone ciało biskupa,a w momencie gdy arcybiskup położył rękę na czole Świętego, głowa odpadła od reszty ciała i zaczęła się z niej wydobywać manna. Po tym cudzie głowę złożono w skrzyni ze złota i srebra, ozdobionej drogocennymi kamieniami. W 1364 roku na Anglię napadli rozbójnicy, zniszczyli groby, sprofanowali relikwie i okradli świątynie. Wtedy też została skradziona skrzynia z relikwią głowy św. Hugona. Według legendy koło skrzyni usiadł kruk i siedział przy niej tak długo, dopóki nie powróciła do katedry.

 Kościół opactwa pw. św. Albana w St. Albans, Hertfordshire

Relikwie św. Hugona zniszczono w 1540 roku na rozkaz króla Henryka VIII.

Pierwszy żywot Świętego napisał jego spowiednik i współpracownik, benedyktyn Adam Eynshnam.


Kościół pw. NMP w Oxfordzie, ołtarz

Patron:
Lincoln, chorych, szewców.

Ikonografia:
Przedstawiany jako biskup lub mnich kartuski. Jego atrybutem jest: mitra, pastorał, łabędź (symbol doskonałości i czystości), katedra, kielich z Dzieciątkiem Jezus.

 Kartuzja św. Hugona w Parkminster, West Sussex

Varia:
Do czasów reformacji św. Hugon, oprócz św. Tomasza Becketa, był najbardziej znanym angielskim świętym.

W Anglii przed reformacją było 12 kartuzji, zakon rozwiązano, klasztory zburzono, a dużą część zakonników zamordowano. Dopiero w 1873 roku po usilnych zabiegach katolickiej hierarchii powstała Kartuzja św. Hugona w Parkminster. W 1883 roku w kartuzji mieszkało 30 mnichów, w 1928 - 70, a w 1984 - 22. Neogotycki klasztor jest jednym z największych na świecie.
.