18 listopada 2010

Św. Odo z Cluny OSB

.
Święty opat (ok.878-942).

Znany również jako: Odon.


Urodził się około roku 878 w Deols, nieopodal Le Mans, jako syn szlachetnego rycerza Abbona. Jego narodziny przypisano szczególnemu wstawiennictwu i opiece św. Marcina z Tours. Nauki pobierał na dworze księcia Akwitanii Wilhelma I Pobożnego i hrabiego Fulko II z Andegawenii. W wieku szesnastu lat został kanonikiem w kościele p.w. św. Marcina w Tours, otrzymał niższe święcenia i został wysłany na studia teologiczne i muzyczne do Paryża, pod duchowym kierownictwem św. Remigiusza z Auxerre. Po powrocie do domu spędził rok w pustelni na modlitwie, postach i umartwieniu.

 Opactwo p.w. św. Piotra w Baume-les-Messieurs, Franche-Comte

Około 909 roku przyjął święcenia kapłańskie i został przełożonym szkoły w benedyktyńskim opactwie św. Piotra w Baume. Opatem Baume był św. Bernon, razem z którym św. Odon założył opactwo w Cluny w 910 roku.

Po śmierci św. Bernona w 927 roku, św. Odon został drugim opatem kluniackim.

 Rekonstrukcja opactwa w Cluny sprzed rewolucji francuskiej

Papież Jan XI w 931 roku upoważnił go specjalnym przywilejem do zreformowania (przywrócenia benedyktyńskiej obserwy) klasztorów w Akwitanii, północnej Francji
i Italii. Dzięki niemu mógł zjednoczyć kilka klasztorów pod swoim nadzorem oraz przyjmować mnichów benedyktyńskich, z niezreformowanych klasztorów.

W latach 936-942 święty opat kilkakrotnie odwiedził Rzym. Na Awentynie założył klasztor Matki Bożej, a także wprowadził reformy kluniackie do klasztorów na Monte Cassino i w Subiaco.

Anonim. franc. miniaturzysta, XIw.

Napisał biografię św. Gerarda z Aurillac, trzy tomy esejów dotyczące moralności (Collationes), poemat na temat Odkupienia, dwanaście antyfon na cześć św. Marcina z Tours.

Latem 942 roku będąc w Rzymie św. Odon poważnie zachorował. Przeczuwając, że zbliża się koniec jego życia, ze wszystkich sił pragnął powrócić do Tours, do św. Marcina, do którego przez całe swe życie żywił szczególne nabożeństwo. Zmarł w czasie oktawy ku czci świętego, 18 listopada 942 roku, w Tours. Został pochowany w kościele p.w. św. Juliana. Relikwie Świętego spalili hugenoci w XVI wieku.

Innocenz Warathi, ok. 1720r.
Biblioteka klasztorna w Meppen, Dolna Saksonia

Patron:
Muzyków. Wzywany z prośbą o deszcz i w obronie przed suszą.

Ikonografia:
Przedstawiany jako opat. Jego atrybutem jest: pastorał, księga, klasztor.

O św. Odonie:
Zasługuje na osobną wzmiankę nabożeństwo, jakim Odon z przekonaniem zawsze otaczał Ciało i Krew Chrystusa, w obliczu powszechnej obojętności, nad którą bardzo ubolewał. Niestety, zauważa nasz opat, to "święte misterium Ciała Pańskiego, w którym zawiera się całe zbawienie świata" (Collationes, XVIII), sprawowane jest niedbale. "Kapłani" - ostrzega - "przystępujący niegodnie do ołtarza, plamią chleb, czyli Ciało Chrystusa." (ibid.). Tylko człowiek zjednoczony duchowo z Chrystusem może godnie przystąpić do stołu Jego Chleba eucharystycznego; w przeciwnym wypadku spożywanie jego ciała i picie Jego Krwi nie przyniesie pożytku, lecz potępienie. Wszystko to zachęca nas, byśmy z nową mocą i głębią uwierzyli w prawdę o obecności Pana.
Ojciec Święty Benedykt XVI, audiencja generalna 2 września 2009
.