3 sierpnia 2010

Św. Lidia z Tiatyry

.
Święta wyznawczyni (I w.)

Znana również jako: Lidia z Filippi, Lidia Purpuraria.


Urodziła się w Tiatyrze (obecnie Akhisar) w Azji Mniejszej. Zajmowała się wyrabianiem purpury i sprzedawaniem barwionych nią tkanin w Filippi i Macedonii. Gdy około roku 52 do Filippi przybył św. Paweł z Tarsu, pod wpływem jego nauk św. Lidia wraz ze wszystkimi domownikami przyjęła chrzest. Po chrzcie zaprosiła Apostoła oraz podróżujących z nim św. Łukasza i św. Sylasa do swego domu.

Miejsce chrztu św. Lidii w Filippi

"Przysłuchiwała się też nam pewna "bojąca się Boga" kobieta z miasta Tiatyry imieniem Lidia, która sprzedawała purpurę. Pan otworzył jej serce, tak że uważnie słuchała słów Pawła. Kiedy została ochrzczona razem ze swym domem, poprosiła nas: "Jeżeli uważacie mnie za wierną Panu - powiedziała -  to przyjdźcie do mego domu
i zamieszkajcie w nim!" (Dz 16:14-15).

 Harold Copping, 1927r.

Dom św. Lidii stał się ośrodkiem życia chrześcijańskiego i dał początek powstającemu Kościołowi lokalnemu. 

Była pierwszą nawróconą i ochrzczoną mieszkanką Europy.

 Kościół p.w. św. Andrzeja w Crieff, Szkocja

Imię św. Lidii do Martyrologium Rzymskiego wprowadził Sługa Boży
kard. Cezary Baroniusz w 1584 roku.

Patronka:
Barwiarzy (farbiarzy).

Ikonografia:
Przedstawiana w szatach z epoki. Jej atrybutem jest: krzyż, zwój materiału, naczynie.
.