21 lipca 2010

Św. Prakseda z Rzymu

.
Święta dziewica i wyznawczyni (zm. ok. 164).


Po przybyciu do Rzymu św. Piotr ochrzcił senatora św. Pudensa wraz z całą jego rodziną i służbą, w tym i obie córki: św. Pudencjanę i św. Praksedę. Apostoł przez siedem lat mieszkał w senatorskim domu, w późniejszych latach na jego miejscu wzniesiono kościół poświęcony św. Pudencjanie.

Simon Pignoni, 1660r.
Luwr w Paryżu

Prakseda cały swój majątek poświęcała na uczynki miłosierne i jałmużny dla ubogich. Razem ze swoją siostrą pomagała męczennikom i niosła im pocieszenie. Ukrywały w swym domu ciała męczenników i przygotowywały je do pochówku w katakumbach. Krew zbierały do specjalnych flakonów, które składano w grobach, jako dowód męczeństwa. Resztę krwi wlewano do studzienek, tylko do tego przeznaczonych.

Johannes Vermeer, ok.1655r.
kolekcja prywatna w Princeton, New Jersey
Wzorowany na obrazie Felice Ficharellego z 1645r.

Na jej prośbę papież św. Pius I w 160 roku pozwolił na wzniesienie małej kapliczki,
w której mogliby się spotykać chrześcijanie.

Św. Prakseda pomaga w godnym pochówku ciał męczenników
"Święci na każdy dzień" Edelvives, 1960r.

Umarła 21 lipca około 164 roku, została pochowana w katakumbach Pryscylli przy drodze waleriańskiej (Via Valeriana). Jej relikwie papież św. Paschalis złożył wraz
z relikwiami św. Pudencjany w Bazylice p.w. św. Praksedy, którą wzniósł na miejscu kapliczki.


Bazylika p.w. św. Praksedy (Basilica di Santa Prassede) w Rzymie

Kult św. Praksedy w Polsce
Kościół p.w. św. Praksedy znajduje się w Dokudowie na Podlasiu. Pod tym wezwaniem wzniesiono w 1696 roku z fundacji Karola St. Radziwiłła cerkiew unicką, w 1875 roku został zamieniony na cerkiew prawosławną przez rząd rosyjski, doszczętnie spaloną w 1915. Obecny drewniany, orientowany budynek kościoła pochodzi z 1928 roku (ikonostas przeniesiono do Terespola).

 Kościół p.w. św. Praksedy i św. Jozafata w Zamchu

W Zamchu w lubelskiem znajduje się kościół p.w. św. Praksedy i św. Jozafata ufundowanym przez hrabiego Konstantego Zamojskiego w 1842 roku. W latach 1875-1919 został zamieniony na cerkiew, później oddano go katolikom.

Św. Paschalis, św. Prakseda i św. Piotr (po prawej)
Mozaika z Bazyliki p.w. św. Praksedy w Rzymie

Patronka:
Panien, samotnych kobiet, szukających miejsc parkingowych.

Ikonografia:
Przedstawiana w stroju z epoki. Jej atrybutem jest: waza, gąbka, białe róże, krzyż.


Varia:
Tytuł kardynała-prezbitera Bazyliki p.w. św. Praksedy nosili św. Karol Boromeusz
i św. Robert Bellarmin. W Bazylice jest przechowywana mitra i mucet św. Karola Boromeusza oraz fragment kolumny przy której biczowano Pana Jezusa, przywieziony do Rzymu przez kardynała Jana Colonnę w 1223 roku.
.

19 lipca 2010

Św. Symmach

.
Święty papież i wyznawca (zm. 514).


Następca papieża Anastazego II, został wybrany papieżem w 498 roku.
Był pięćdziesiątym pierwszym papieżem (wg listy kard. Mercati z 1942).

Był synem Fortunata z Sardynii i został ochrzczony w Rzymie. Za papieża
Anastazego II pełnił funkcję archidiakona. Został wybrany papieżem
22 listopada 498 roku, w tym samym czasie część duchowieństwa wraz z rzymskimi senatorami, bardziej probizantyńska tzw. partia Henotikonu, wybrała archiprezbitera św. Praksedy, Wawrzyńca. Obaj elekci po wyborze zostali konsekrowani na biskupów i obaj zaapelowali do króla Ostrogotów, Teodoryka Wielkiego, który przebywał w Rawennie o rozstrzygnięcie sporu o to, który z nich jest prawowitym papieżem.
Król opowiedział się za Symmachem.


Wtedy też św. Symmach zwołał do Rzymu synod, do bazyliki św. Piotra, na którym uznano go za prawowitego papieża. Jednocześnie po raz pierwszy unormowano sposób przeprowadzania wyboru biskupa Rzymu. Postanowiono, że w przypadku podwójnej elekcji ten z kandydatów obejmie urząd, który uzyska większość głosów. Zabroniono także ubiegania się o godność papieską za życia urzędującego papieża.

Wawrzyniec ustąpił i został mianowany biskupem Nucerii w Kampanii.
Jego zwolennicy wspierani przez Bizancjum, na czele z senatorami Festusem
i Probinem, oskarżyli Symmacha przed królem italskim o zagarnięcie pieniędzy kościelnych, pożycie z kobietą i obchodzenie świąt Wielkanocnych wg starego kalendarza. Dla rozstrzygnięcia tych oskarżeń zwołano synod 23 października 502 roku, tzw. Synod Palmowy (Synodus Palmaris), który uznał, że osąd papieża należy pozostawić Panu Bogu i nie może być sądzony przez ludzi.

Św. Honoriusz, św. Agnieszka i św. Symmach (po prawej)
Mozaika, VIIw.
Bazylika p.w. św. Agnieszki za Murami w Rzymie
 
Teodoryk niezadowolony z orzeczenia synodu, pozwolił biskupowi Wawrzyńcowi na powrót do Rzymu, a Symmacha uwięziono w bazylice św. Piotra. Po czterech latach Teodoryk usunął Wawrzyńca i jego zwolenników z miasta, a papież odzyskał kościoły i majątki papieskie.

Św. Symmach w 513 roku znacznie rozszerzył uprawnienia wikariusza apostolskiego w Galii. Do Mszy św. celebrowanej przez biskupa wprowadził "Gloria in excelsis" (Chwała na wysokości). Upiększył bazylikę św. Piotra i wybudował pierwszą rezydencję papieską, na miejscu obecnej. Wybudował kościół p.w. św. Andrzeja
i bazylikę ku czci św. Agnieszki przy drodze aurelijskiej (Via Aurelia), a także bazylikę ku czci św. Agaty. Wspomagał znacząco katolickich biskupów w Afryce, którzy cierpieli prześladowania od ariańskich Wandalów.

Papież wysłał paliusz św. Cezaremu z Arles, był to pierwszy biskup spoza Italii, który otrzymał papieski paliusz jako symbol władzy.

Zmarł 19 lipca 514 roku w Rzymie i został pochowany w portyku bazyliki św. Piotra, niestety nie odnaleziono dokładnego miejsca pochówku.

Ikonografia:
Przedstawiany w stroju papieskim. Jego atrybutem jest: paliusz, mitra, pastorał, księga.
.

18 lipca 2010

Św. Kamil de Lellis MI

.
Święty kapłan i zakonnik (1550-1614).


Kamil przyszedł na świat 25 maja 1550 roku, w abruzyjskim Bucchianico, w zubożałej rodzinie szlacheckiej Jana de Lellis i Kamilli de Compellis. Urodził się w roku jubileuszowym, w święto Zesłania Ducha Świętego, w stajni. Gdy jego matka poczuła na Mszy Św., że poród się zaczyna, zdążyła dojść do najbliżej położonego budynku. Lellisowie mieli wiele dzieci, ale tylko jeden Kamil przeżył okres niemowlęcy.

Dom rodzinny św. Kamila w Bucchianico, Abruzja
Sanktuarium św. Kamila de Lellis

Kapitan Jan de Lellis - najemny żołnierz był rzadkim gościem w domu. Był katolikiem, ale nie przeszkadzało mu to w zaciągnięciu się w 1527 roku do wojsk Karola V, biorących udział w orgii morderstw, gwałtów i świętokradztwa nazywanego "złupieniem Rzymu" (Sacco di Roma). Kamilla, bez męskiej pomocy, nie mogła sobie poradzić z wychowaniem syna, który nieustannie wdawał się w bójki i wagarował. Mając dwanaście lat był taki wysoki, silny i brutalny, że jego sześćdziesięciodwuletnia matka obawiała się często gniewu jedynaka. Dodatkowo spokoju nie dawał jej fakt,
że sen z czasów ciąży, w którym widziała Kamila w towarzystwie innych młodzieńców z czerwonymi krzyżami na odzieniu (takimi krzyżami oznaczano przestępców prowadzonych na egzekucję) okazuje się proroczy. Trawiona zgryzotami i strachem o przyszłość syna zmarła w 1564 roku.

Kościół p.w. św. Michała w Gandawie, Flandria Wsch.

Ojciec przekazał Kamila pod opiekę krewnym, a sam wyruszył na kolejną wojnę.
Tak samo jak wcześniej matka, krewni nie radzili sobie z opanowaniem trudnego charakteru chłopaka. Mając siedemnaście lat opuścił dom krewnych i wyruszył do ojca, walczącego u boku wenecjan przeciwko Turkom. Silny i wysoki Kamil był wymarzonym rekrutem, niestety bardzo szybko przyswoił sobie nawyki typowe dla życia obozowego - wulgarny język, hazardową grę w karty i kości, a ciągłe kłótnie
i rozboje wyrobiły w nim najgorsze cechy charakteru.


W 1570 roku Kamil wraz z ojcem i dwoma kuzynami wyruszają z rodzinnych stron do Ankony, aby stamtąd udać się do Wenecji. W tym czasie na nodze Kamila pojawiła się niepokojąca rana, duża i otwarta, w żaden sposób nie chciała się zabliźnić i zagoić. Po dotarciu do Ankony Jan de Lellis niespodziewanie zachorował, a kiedy uświadomił sobie, że umiera wysłał syna, by sprowadził doń księdza. Dla Kamila był to wstrząs, ponieważ nie przypuszczał, że jego własny ojciec mógłby się nawrócić i żądać obecności księdza przed śmiercią. Po śmierci ojca postanowił udać się do Akwili (Aquila), do klasztoru św. Bernarda, w którym jego wuj, ojciec Paolo, był gwardianem. Tam poprosił o przyjęcie do zakonu, zakonnicy doradzili mu pozostanie w murach klasztoru przez jakiś czas, aby sam mógł się przekonać czy naprawdę ma powołanie do zostania skromnym bratem w zakonie św. Franciszka. Niestety chłopak znowu zaczął uprawiać hazard, więc musiał opuścić zgromadzenie, a wuj doradził mu, żeby udał się do rzymskiego szpitala św. Jakuba, aby tam wyleczyć ranę na nodze.

Św. Kamil de Lellis ratuje pacjentów szpitala w czasie wylewu Tybru w 1598
Pierre Subleyras, 1746r.
Museo di Roma w Rzymie

Do szpitala Kamil dotarł w marcu 1571 roku, rana dość szybko się zagoiła, a on sam zatrudnił się za niewielką pensję, wyżywienie i mieszkanie, do posługi przy chorych. Przez miesiąc sumiennie wypełniał swoje obowiązki, ale gdy tylko znalazł wśród pomywaczy i sprzątaczy chętnych do gry w kości, zaczął zaniedbywać chorych i pracę, wywoływał burdy, więc po kilku upomnieniach dyrektor szpitala zwolnił go
w grudniu 1571 roku.

 Wejście do kościoła p.w. św. Dominika w Manfredonii, Apulia

Ponownie został najemnikiem i przez następne dwa lata walczył w Chorwacji, Neapolu, Macedonii i północnej Afryce. W 1573 roku wrócił do Rzymu z pokaźną sumą pieniędzy, ale w ciągu kilku tygodni przegrał wszystko w karty i kości.
Znowu zaciągnął się do wojska, tym razem hiszpańskiego. Wysłano go najpierw do Tunisu, potem do Palermo i Neapolu. Gdy w drodze z Sycylii do Neapolu rozpętała się straszna burza, wtedy Kamil złożył ślub, że jeśli Pan Bóg go uratuje, to on wstąpi do zakonu kapucynów. Po trzech dniach cały i zdrowy stanął na lądzie, szybko zapominając o złożonej przysiędze. Razem z towarzyszem broni, Tyberiuszem Senese, postanowili poszukać szczęścia wzdłuż adriatyckiego wybrzeża.

Gdy wyczerpani dotarli do Manfredonii, z niezagojoną raną na nodze i pustymi kieszeniami, Kamil zmuszony został do żebrania pod kościołem p.w. św. Dominika. Barczystego i silnego mężczyznę zauważył prokurator klasztoru kapucyńskiego Antoni di Nicastro i zaproponował mu pracę przy budowie nowego klasztoru za miastem. Nie mając wyjścia, Kamil niechętnie przyjął propozycję zostania pomocnikiem murarza.

Klasztor kapucynów w Manfredonii, Apulia
Wybudowany po zwycięstwie pod Lepanto i poświęcony MB Zwycięskiej

Dnia 1 lutego 1575 roku Kamil został wysłany do klasztoru San Giovanni Rotondo
z żywnością dla tamtejszych zakonników. Po rozmowie z gwardianem, o. Aniołem (Angelo), o życiu i rzeczach ostatecznych, młodzieniec zaczął rozmyślać o swoim dotychczasowym życiu bez Pana Boga, popełnionych grzechach i potrzebie odpokutowania. Po powrocie do klasztoru w Manfredonii poprosił o przyjęcie do zakonu, jednak tamtejszy gwardian znając jego porywczy charakter i skłonność do hazardu, kazał mu się nad tym poważnie zastanowić, jednocześnie pozwalając uczestniczyć w niektórych praktykach zakonnych. Kamil poznał reguły zakonne, pomagał braciom, wiele godzin spędzając na modlitwie i oddając się praktykom pokutnym: biczowaniu i noszeniu włosiennicy. Powoli zmieniał się swój charakter, wypleniając pychę i popędliwość, która przysporzyła jemu i bliskim tyle kłopotów
i zmartwień. Latem 1575 roku do klasztoru przybył generał kapucynów,
o. Hieronim z Montefiore, Kamil korzystając z okazji poprosił go o przyjęcie do zakonu i pozwolenie na zostanie kapłanem. Miejscowi ojcowie wstawili się za nim, zaświadczając o zmianach w jego dotychczasowym życiu.

 Kościół p.w. św. Kamila de Lellis w Bucchianico, Abruzja

Zakonny nowicjat odbył w Trivento, po obłóczynach został wysłany do Torremaggiore, po drodze znowu otworzyła się rana na nodze, sprawiając mu wiele bólu. Nie pomagały na te dolegliwości żadne dostępne lekarstwa, więc prowincjał
o. Jan Maria z Tuzy, oświadczył Kamilowi, że z taką raną nie może prowadzić życia zakonnego. W październiku 1575 roku przerwał nowicjat i wyruszył do szpitala
św. Jakuba w Rzymie, gdzie przebywał aż cztery lata, lecząc ranę i służąc chorym. Wtedy też poznał św. Filipa Nereusza, który został jego spowiednikiem i kierownikiem duchowym.

Przez te cztery lata Kamil nie zapomniał o praktykach zakonnych, marząc cały czas
o powrocie do klasztoru. W 1579 roku dotarł do klasztoru w Tagliacozzo, gdzie został ponownie przyjęty do nowicjatu. Niestety po kilku tygodniach rana na nodze znowu się otworzyła, a zastępca mistrza nowicjatu o. Ludwik z Ascoli po badaniu lekarskim, oświadcza że nowicjusz z taką chorobą nie może pozostać w klasztorze. Prowincjał o. Jan Maria z Tuzy napisał do niego list pożegnalny, w którym powiadomił Kamila o usunięciu z nowicjatu, uzasadniając to zapisem w konstytucjach zakonnych.

Bazylika p.w. św. Piotra w Rzymie
Pedro Pacilli, 1753r., lewa płd. nawa
Napis na księdze głosi "Maiorem caritatem nemo habet" (nikt nie ma większego miłosierdzia)

Po raz trzeci Kamil udał się do szpitala św. Jakuba w Rzymie w październiku
1579 roku, odczytując całą sytuację jako znak od Pana Boga, że powinien się poświęcić służbie chorym i umierającym. Sumiennie wykonujący swe obowiązki
i pełen poświęcenia Kamil wkrótce został mianowany zarządcą szpitala, który na mocy bulli papieża Leona X z 1515 roku przeznaczony został dla nieuleczalnie chorych.

Zniechęcony opieszałością personelu szpitala w wypełnianiu swoich obowiązków, postanowił wraz z kilkoma zapaleńcami założyć Towarzystwo Opieki nad Chorymi, którego członkowie za swoją opiekę nad chorymi nie pobieraliby zapłaty, lecz z całą ofiarnością służyli Panu Bogu i bliźnim. Wśród pierwszych członków Towarzystwa byli kapelan szpitala ks. Franciszek Profeta i trzej posługacze - Kurzio Lodi, Ludwik Altobellli i Benigny Sauri oraz stary dozorca Bernardyn Norcino. Jedną z sal szpitalnych zamienili w małe oratorium i tam się spotykali. Zarząd szpitala zaniepokojony działalnością Towarzystwa, zakazał im dalszej działalności i zabronił nawet wspólnej modlitwy na terenie szpitala, każąc zdjąć krzyż ze ściany oratorium.
 

Krucyfiks św. Kamila
Kościół p.w. św. Marii Magdaleny w Rzymie

Obiecując nie spotykać się na terenie szpitala, członkowie Towarzystwa zbierali się potajemnie w kościele p.w. św. Jakuba, w którym ks. Franciszek Profeta pełnił posługę. Wyczerpany przeciwnościami i niechęcią innych do swego pomysłu Kamil postanowił założyć Towarzystwo w innym miejscu. Po długiej modlitwie przed krucyfiksem, który dyrekcja kazała zabrać ze szpitala, miał wizję w której Pan Jezus wiszący na krzyżu, wyciągnął do niego jedną rękę i powiedział: "Nabierz odwagi człeku małej wiary i rób dalej, co zacząłeś. Ja będę z Tobą, bo to Moje dzieło".

 Kościół p.w. św. Marii Magdaleny w Rzymie

Postanawiając uzupełnić swoje wykształcenie, którego brak zarzucali mu niechętni, rozpoczął w 1582 roku studia w jezuickim Kolegium Rzymskim. Święcenia kapłańskie otrzymał 26 maja 1584 roku w bazylice św. Jana na Lateranie, a Mszę prymicyjną odprawił 10 czerwca tego samego roku w małym kościółku p.w. św. Jakuba od Nieuleczalnie Chorych (San Giacomo degli Incurabili).

Władze szpitala w dowód uznania mianowały św. Kamila kapelanem w kościele
p.w. Matki Bożej Cudownej (La Madonna dei Miracoli). We wrześniu 1584 roku zrezygnował z funkcji zarządcy szpitala i z ks. Profeto, Bernardynem Norcino i Kurzio Lodim przeniósł się do domu przy swojej parafii. Kierownictwo szpitala nie chciało stracić wzorowych pracowników i próbowało zatrzymać św. Kamila, posuwając się nawet do nacisków na św. Filipa Nereusza, któremu jeden z członków zarządu, niejaki Cusano, przedstawił odchodzących jako niewdzięczników i zdrajców. Święty Filip zagroził, że jeśli św. Kamil nie porzuci zamiaru założenia Towarzystwa, on przestanie być jego spowiednikiem i kierownikiem duchowym. Ten nie posłuchał rad
i przestróg udzielanych mu przez kapłana, a nowym ojcem duchowym wybrał jezuitę, o. Oktawiana Capelli.

 Kościół p.w. św. Marii Magdaleny w Rzymie, XVIIIw.

Dnia 8 września 1584 roku św. Kamil nałożył Bernardynowi i Kurzio stroje kleryków regularnych, posługiwali w rzymskim szpitalu św. Ducha. Ponieważ zgłaszało się wielu nowych chętnych do służenia chorym, w lutym 1585 roku Towarzystwo przenosi się do obszerniejszego domu przy Botteghe Obscure. Dzięki pomocy życzliwego dziełu kardynałowi Wincentemu Laureo, udaje się św. Kamilowi po napisaniu Reguły Towarzystwa Sług Chorym, uzyskać zgodę papieską.

Brewe (breve) papieża Sykstusa V, "Ex omnibus", dnia 18 marca 1586 roku zatwierdziło powołanie Stowarzyszenia Posługujących Chorym (Societas Ministrantium Infirmis). Jego członkowie mieli żyć we wspólnocie,  ubóstwie, posłuszeństwie i czystości, bez składania zakonnych ślubów. Przełożony kierujący zgromadzeniem musiał mieć święcenia kapłańskie. Stowarzyszeni mieli prawo zbierania jałmużny i mogli sprawować posługę we wszystkich rzymskich szpitalach. Zgodnie z postanowieniami brewe św. Kamil został wybrany przełożonym
20 kwietnia 1586 roku.

Figura św. Kamila z relikwiami
Sanktuarium św. Kamila w Bucchianico, Abruzja

Św. Kamil poprosił papieża o przywilej noszenia znaku wyróżniającego członków Stowarzyszenia spośród innych zgromadzeń. W kolejnym brewe "Cum nos nuper",
z 26 maja 1586 roku, papież Sykstus V udzielił zgody na noszenie czerwonobrązowego krzyża naszytego na prawej stronie habitu i płaszcza.

Po raz pierwszy członkowie Stowarzyszenia ukazali się w nowych strojach na Placu św. Piotra w uroczystość św. św. Piotra i Pawła.

Rosnąca liczba chętnych i brak własnego kościoła spowodowały, że św. Kamil zaczął poszukiwać czegoś większego na siedzibę Stowarzyszenia. Gdy w wigilię
św. Marii Magdaleny modlił się w kościele pod jej wezwaniem, stwierdził że to miejsce byłoby idealne dla ich potrzeb. Kościół należał do bractwa Gonfalone, które
w listopadzie 1586 roku zgodziło się na wydzierżawienie (własnością zakonu stał się w 1621 roku). W 1588 roku w Neapolu założono kolejny dom Stowarzyszenia.

Ołtarz z relikwiami św. Kamila
Kościół p.w. św. Marii Magdaleny w Rzymie

Kardynał Gabriel Paleotti i kardynał Wincenty Lauri doradzili św. Kamilowi, aby zwrócił się do papieża z prośbą o podniesienie Stowarzyszenia do rangi zakonu kleryków regularnych. Papież Sykstus V zaaprobował prośbę i skierował ją do odpowiedniej kongregacji. Sprawę opóźniła śmierć przychylnie nastawionego papieża w 1590 roku i wybuch epidemii. Papież Grzegorz XIV widząc ofiarność członków Stowarzyszenia
w czasie zarazy, postanowił podnieść je do rangi zakonu, bullą "Ilius qui pro gregis"
z dnia 21 września 1591 roku, ustanawiającą Zakon Kleryków Regularnych Posługujących Chorym (Ordo Clericorum Regularium Ministarntium Infirmis, MI, OCR, OSCam), nazywany również Ojcami Dobrej Śmierci, oparty na regule św. Augustyna. Św. Kamil złożył śluby wieczyste na ręce papieskiego delegata, arcybiskupa Pawła Albera, 8 grudnia w tym samym roku, w kościele p.w. św. Marii Magdaleny. Razem z nim śluby złożyło dwudziestu czterech braci.

Serce św. Kamila
Kościół p.w. św. Marii Magdaleny w Rzymie

W 1594 roku został otwarty nowy dom zakonny w Mediolanie, a rok później w Genui, w kolejnych latach, po śmierci kardynała Lauri, który zapisał im cały swój majątek, powstają domy w: Bolonii, Florencji, Messynie, Ferrarze, Palermo, Viterbo, Bucchianico, Chieti, Borgonovo i Caltagirone.

2 października 1607 roku św. Kamil zrezygnował z pełnienia funkcji generała zakonu, oddając się całkowicie posłudze chorym. W 1613 roku przeczuwając zbliżającą się śmierć, udał się do Loreto, po czym odwiedził domy zakonne, aby pożegnać się ze współbraćmi. Do Rzymu powrócił w październiku 1613 roku,
a dopóki siły mu pozwalały pomagał chorym w szpitalu św. Ducha. W maju kolejnego roku stan zdrowia św. Kamila znacząco się pogorszył, przykuwając go na resztę jego dni do łóżka. Kilka dni przed śmiercią podyktował swój Testament, w którym wyraził skruchę za popełnione grzechy, a także rady dla zakonników.

Procesja z relikwiami św. Kamila
Bucchianico, 2009r.

Wiatyku udzielił św. Kamilowi kardynał Ginnasi 2 lipca 1614 roku. Dzień przed śmiercią poprosił, aby odczytano mu raz jeszcze "Wyznanie wiary" (Credo), sam powtarzał każdy przeczytany artykuł. Zmarł 14 lipca 1614 roku z rozkrzyżowanymi ramionami, dziękując za Krew Chrystusa, która zmyła jego grzechy.

Został pochowany w kościele p.w. św. Marii Magdaleny w Rzymie. Jego serce otrzymał klasztor w Neapolu. W 1925 roku relikwia ta wróciła do pokoju, w którym zmarł Święty (Cubiculum), który od beatyfikacji Kamila de Lellis pełnił funkcję wewnętrznej kaplicy Domu Generalnego. Ciało Świętego było czterokrotnie wydobywane,
w 1694 roku złożono je w trumnie z drewna cyprysowego, którą następnie włożono do ołowianej skrzyni, a tą z kolei umieszczono w trumnie z drewna kasztanowego.

Generał zakonu, o. Franciszek Nigli, 13 kwietnia 1617 roku zwrócił się z prośbą do papieża Pawła V o rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego Kamila de Lellis. Proces na szczeblu diecezjalnym rozpoczęto dwa lata później, a proces apostolski w 1625 roku, przesłuchując w tym czasie 280 świadków. W 1625 roku papież Urban VIII wydał brewe "Caelestis Hierusalem cives", ustalające procedury beatyfikacji i kanonizacji (danej osoby nie można ogłosić błogosławionym i świętym, jeśli od jej śmierci nie upłynęło 50 lat).

Maska pośmiertna św. Kamila
Kościół p.w. św. Marii Magdaleny w Rzymie

Wznowienie procesu beatyfikacyjnego zarządziła Święta Kongregacja Rytów (obecnie Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów) na posiedzeniu w dniu
7 września 1662 roku. Dnia 3 kwietnia 1663 roku w kaplicy św. Karola w kościele
p.w. Matki Bożej na Akwirynie rozpoczęto proces, a pół roku później specjalna komisja sprawdziła grobowiec Kamila de Lellis. Gdy w lutym 1680 roku wydawało się, że proces beatyfikacyjny zostanie zakończony, okazało się , że zaginęły kopie przesłuchań świadków z Palermo i proces odłożono na kolejnych kilkadziesiąt lat.

Papież Benedykt XIV dnia 8 kwietnia 1742 roku ogłasza Go błogosławionym,
a 19 czerwca 1746 ten sam papież dokonuje kanonizacji. Papież Leon XIII brewe "Dives in misericordia Deus" z dnia 22 czerwca 1886 roku ogłasza św. Kamila
i św. Jana Bożego patronami chorych i szpitali, polecając dodać ich imiona w litanii za umierających. Papież Pius XI w brewe "Expedit plene" z 28 sierpnia 1930 ogłasza
św. Kamila patronem personelu szpitalnego.

Uroczystość św. Kamila zostaje wprowadzona do liturgii w 1762 roku pod datą
18 lipca, po zmianach w układzie kalendarza w 1969 roku jako obowiązkowe wspomnienie przeniesione na 14 lipca. W Stanach Zjednoczonych wspomnienie
św. Kamila obchodzone jest obecnie, tak jak i przed zmianami, 18 lipca
(14 lipca wypada obowiązkowe wspomnienie bł. Kateri Tekakwitha).

 Uroczystość przywitania relikwii w parafii p.w. św. Jadwigi w Zabrzu, 2006r.

Kult św. Kamila w Polsce
Od pierwszego do ósmego października 2006 roku relikwie serca św. Kamila przebywały w Zabrzu. To śląskie miasto jest chyba jedynym na świecie, którego patronem, od 1996 roku, jest właśnie św. Kamil de Lellis.

Chrystus przemawia do św. Kamila
Terakota, XIXw.
Museo Civico San Rocco w Fusignano, Emilia-Romania

Patron:
Zabrza (od 1996), szpitali, chorych, umierających, pielęgniarzy, opiekujących się chorymi.

Ikonografia:
Przedstawiany w habicie kamiliańskim, często z Chrystusem jako cierpiącym chorym. Jego atrybutem jest: krzyż, anioł, chorzy, czaszka, księga, różaniec.

Myśli:
Nade wszystko niech każdy prosi Pana o łaskę matczynego uczucia względem bliźniego, aby mu służyć wszelką miłością w potrzebach duszy i ciała.

Relikwiarz procesyjny św. Kamila
Sanktuarium św. Kamila de Lellis w Bucchianico, Abruzja

Varia:
W chwili śmierci założyciela kamilianów było prawie 300 zakonników w 16 włoskich miastach. Później powstały domy na Węgrzech, w Hiszpanii, Portugalii, Południowej Ameryce, Francji, Holandii i Belgii. Na początku XX wieku było około 600 kamilianów, w 2008 roku zakon miał 167 klasztorów, 1111 zakonników, w tym 665 kapłanów.

Prefekt generalny był wybierany na sześć lat, prócz kapłanów i braci każdy dom miał do posług domowych oblatów (bez ślubów lub ze ślubami prostymi). Kapłani i bracia składali dodatkowe cztery śluby uroczyste: niezmieniania niczego w sposobie posługiwania chorym, przepisanym przez św. Kamila i bulle papieskie, nie posiadania niczego co byłoby własnością szpitala, nie starania się o żadną godność w zakonie ani poza nim, a także doniesienie przełożonym o tym, gdyby któryś z zakonników dążył do osiągnięcia takich godności. Strojem zakonnym jest czarna sutanna i czarny płaszcz, z czerwonym krzyżem.

 Gaetano Gandolfi, XVIIIw.

W Polsce kamilianie działają od 1905 roku, od chwili gdy trzech zakonników założyło dom w Miechowie, koło Bytomia. W 1907 roku w Tarnowskich Górach powstaje Lecznica św. Jana Chrzciciela, a w 1928 w Zabrzu wybudowano duży kompleks leczniczy zajmujący się osobami starszymi i schorowanymi. W 1946 roku utworzono Polską Prowincję Zakonu Kamilianów, niestety cztery lata później władze odbierają szpitale zakonowi i upaństwawiają je. Tylko w czterech ośrodkach możliwa była praca duszapsterska - w Tarnowskich Górach, Zabrzu, Białej Prudnickiej i Tarciszowie.

Zakon ma dwie gałęzi żeńskie: Służebniczki Chorych założone w 1746 roku w Limie oraz Zgromadzenie Córek Świętego Kamila (Congregatio Filiarum Sancti Camilii, FSC), założone w 1892 roku (zatwierdzone w 1931). Jedyny dom kamilianek w Polsce został założony w 1980 roku w Dąbrowie Opolskiej, siostry zajmują się opieką nad starymi i schorowanymi kobietami.

.

17 lipca 2010

Św. Leon IV

.
Święty papież i wyznawca (zm.855).


Następca papieża Sergiusza II, został wybrany papieżem w 847 roku.
Był sto trzecim papieżem (wg listy kard. Mercati z 1942).

Herb św. Leona IV

Św. Leon IV był synem zamożnego rzymianina Rodoalda (Rudolfa). W młodym wieku przywdział benedyktyński habit w klasztorze św. Marcina w Rzymie. Za pontyfikatu Grzegorza IV jako subdiakon pracował w rzymskiej kurii, a papież Sergiusz II nadał mu tytuł kardynała-prezbitera bazyliki Czterech Koronowanych Świętych (Basilica dei Santi Quattro Coronati). Po śmierci papieża Sergiusza został jednogłośnie wybrany jego następcą na tronie Piotrowym, jeszcze zanim odbył się pogrzeb. Nowy papież czekał ponad dwa miesiące na zgodę ze strony cesarza Lotara, ale gdy po oczekiwaniu wiadomość nie nadchodziła, zapadła decyzja o konsekracji, która miała miejsce 10 kwietnia.


Otoczył bazylikę św. Piotra i część wzgórza watykańskiego murami, tworząc tzw. miasto Leonowe (Urbs Leoniana, civitas Leonina) . Aby uspokoić mieszkańców obawiających się ponownego zniszczenia miasta przez wojska saraceńskie i uchronić bazylikę św. Piotra od profanacji, postanowił wykonać plany Leona III i wznieść mury wokół grobu św. Piotra. W tej sprawie nawiązał korespondencję z cesarzem Lotarem I, otrzymując hojne ofiary, które pozwoliły urzeczywistnić plany w ciągu czterech lat. Zadbał również o naprawę zniszczonych murów obronnych Rzymu.

Walka z Saracenami w Ostii
Rafaello Sanzio, 1508r.
Stanza dell'Incendio di Borgo w Watykanie

Gdy wojska saraceńskie wylądowały w pobliżu Ostii w 849 roku papież udał się na to miejsce, gdzie zjednoczeni za jego namową mieszkańcy Rzymu, Neapolu, Amalfi
i Gaety pokonali wroga.

Zwołał w Rzymie cztery sobory. Wydał Admonitio Synodalis, specjalny formularz wizytacyjny dla biskupów, zobowiązanych do corocznej wizyty w podległych ich władzy duchowej parafiach.

Był pierwszym papieżem liczącym lata swego pontyfikatu i pierwszym, który opuścił zwrot "dominus" w stosunku do władców świeckich.

Agidius Ranbeck
Calendarium annuale benedictinum, Augsburg 1677r.

Połączył w sobie najrzadsze cnoty: szczodrość, pobożność, odwagę, miłosierdzie, miłość bliźniego i sprawiedliwość. Rozbudował i wyposażył wiele kościołów w Rzymie. Zachęcał do rozwijania muzyki kościelnej, a w 853 roku zarządził utworzenie szkół parafialnych dla młodzieży.

Zmarł 17 lipca 855 roku, został pochowany na Watykanie. W starym kościele
p.w. św. Piotra za papieża Paschalisa II jego doczesne szczątki złożono w sarkofagu razem ze świętymi papieżami - Leonem II i Leonem III. Sarkofag został zniszczony podczas przebudowy kościoła, w 1601 roku jego relikwie wraz z relikwiami św. Leona I złożono w ołtarzu Najświętszego Zbawiciela z Colonny.

Rzeźba z XVIII wieku przedstawiająca św. Leona IV znajduje się na lewym skrzydle kolumnady Berniniego.

Ikonografia:
Przedstawiany w stroju papieskim. Jego atrybutem jest: paliusz, mitra, pastorał, księga.
.

16 lipca 2010

Św. Maria Magdalena Postel OFS

.
Święta mniszka i dziewica (1756-1846).


Julia Franciszka Katarzyna Postel urodziła się 28 listopada 1756 roku w normandzkim Barfleur, jako najstarsza z siedmiorga dzieci Jana Postel i Teresy Levallois. Gdy miała dziewięć lat przyjęła I Komunię Św. Niedługo potem zmarli jej rodzice.

Po ukończeniu szkoły podstawowej dalsze nauki pobierała w opactwie benedyktynek w Valognes, gdzie odebrała solidne wykształcenie ogólne i wychowanie religijne. Mając 18 lat złożyła prywatny ślub czystości, powróciła do Barfleur i zaczęła pracę jako nauczycielka w szkole dla dziewcząt, w której wychowywano i kształcono przyszłe żony i matki. Dziesięć lat później została jej dyrektorką.

 Katedra NMP w Countances, Normandia

Po wybuchu rewolucji francuskiej dla Kościoła nastały trudne czasy - mordowano osoby duchowne, zakony rozwiązywano, kościoły niszczono lub zamykano. Również szkołę w której uczyła Julia Franciszka zamknięto. Po uchwaleniu cywilnej konstytucji dla kleru (Constitution civile du clerge), która nakładała na księży obowiązek wypowiedzenia posłuszeństwa Ojcu Świętemu, Julia stanęła po stronie zachowujących wierność papieżowi, mimo, że jej rodzinne miasto przeszło w ręce księży konstytucyjnych. Dom w którym mieszkała stał się schronieniem dla ukrywających się
i próbujących dotrzeć do Anglii duchownych. W jej domu odprawiano też Msze Św.
w tajnej kaplicy, za ujawnienie tego faktu groziła wszystkim gilotyna. Gdy zagrożenie księży i szalejący terror się wzmagały Julia, za zgodą miejscowego proboszcza, roznosiła potajemnie chorym Komunię Św., konsekrowaną na owych "tajnych" Mszach. Zajmowała się również nauczaniem katechizmu dzieci. Stan ten trwał aż do 1801 roku, do czasu podpisania przez Napoleona konkordatu (który i tak wkrótce złamał).


Julia poświęciła się zakładaniu szkół i internatów dla dziewcząt, a także sierocińców. Dnia 13 lutego 1798 roku wstąpiła wraz z trzema współsiostrami do III Zakonu św. Franciszka. Po złożeniu franciszkańskich tercjarskich ślubów wieczystych przyjęła imię Maria Magdalena. Wraz z czterema siostrami 8 września 1807 roku założyła zakon Ubogich Córek Miłosierdzia, na wzór "braci szkolnych" św. Jana de la Salle, za zgodą biskupa Countances, Klaudiusza Ludwika Rosseau. Zakon miał się zajmować się głównie katolickim wychowaniem i kształceniem dziewcząt, opieką nad chorymi i starszymi.

Opactwo (a w zasadzie to co z niego pozostało) w Saint-Sauveur-le-Vicomte w 1840roku...
... i obecnie.

Pierwszy dom i szkołę siostry z pomocą miejscowego proboszcza, ks. Cabart, założyły w Cherbourgu, wkrótce zajmowały się ponad 200 dziewczętami. W 1811 roku zakon musiał opuścić Cherbourg (powróciły doń z wygnania Siostry Opatrzności Bożej, do których klasztor należał), po latach poszukiwań nowej siedziby, siostry osiadły w 1815 roku w Tamersville, a później odkupiły stare, zniszczone opactwo w Saint-Sauveur-le-Vicomte, które przywróciły do stanu świetności.

Cela św. Marii Magdaleny w opactwie w Saint-Sauveur-le-Vicomte, Normandia

Maria Magdalena prowadziła bardzo ascetyczne życie, cztery dni w tygodniu pościła, nosiła włosiennicę i biczowała się. Wiele godzin dziennie spędzała na modlitwie, szczególnym nabożeństwem darząc Najświętszy Sakrament.

Jej życiową dewizą było "posłuszeństwo aż do śmierci" (obeissance jusqu'a la mort).

Sarkofag z relikwiami św. Marii Magdaleny
Opactwo w Saint-Sauveur-le-Vicomte, Normandia

Zmarła 14 lipca 1846 roku w opactwie w Saint-Sauveur-le-Vicomte i tam została pochowana.

W chwili śmierci założycielki zakon liczył około 150 sióstr i miał 37 domów dla dziewcząt

Marię Magdalenę Postel beatyfikował papież św. Pius X w 1908 roku. Została kanonizowana przez papieża Piusa XI dnia 24 maja 1925 roku.

 Bazylika p.w. Trójcy Przenajświętszej w Cherbourgu, Normandia

Patronka:
Dziewcząt, chorych i starszych.

Ikonografia:
Przedstawiana w habicie zakonnym. Jej atrybutem jest: krzyż, lilia, klasztor, księga.

Relikwie św. Marii Magdaleny Postel
Klasztor ss. Karmelitanek w Boxmeer, Brabancja

Varia:
Zakon Sióstr Miłosierdzia Szkół Chrześcijańskich (Instititum Sororum Scholarum Christianorum a Misericordia) otrzymał papieski dekret pochwalny (decretum laudis) 29 sierpnia 1859 roku. Dekret aprobacyjny (decretum approbationis) zakon otrzymał w 1901 roku. W 1920 roku nastąpiło rozłączenie zakonu na gałąź niemiecką
i francuską. Francuskie domy znajdują się we Francji, Kongo, Indonezji, Indii, Irlandii, W. Brytanii, Holandii i Wybrzeżu Kości Słoniowej. Siostry z niemieckiej gałęzi zakonu działają na terenie Niemiec, Rumunii, Boliwii, Brazylii i Mozambiku.

W 1980 roku Zakon liczył 691 sióstr. Obecnie nosi on nazwę Sióstr św. Marii Magdaleny Postel (Sorores Mariae Magdalenae Postel, SMMP).
.