3 września 2010

Św. Manswet z Toul

.
Święty biskup i wyznawca (zm. 375).

Znany również jako: Mansuy.

 Jacques Callot, grawiura z 1630r.

Z pochodzenia był Szkotem lub Irlandczykiem. Po pobycie w Rzymie, w czasie którego rozwijał swoją duchowość i pobożność, został wyświęcony na biskupa w 365 roku
i wysłany przez papieża św. Damazego I z misją ewangelizowania Galów. Wsławił się wieloma cudami, które przyczyniły się do nawrócenia mieszkańców regionu. Najbardziej znany to wskrzeszenie syna gubernatora, który utonął w czasie zabawy piłką.

Wskrzeszenie syna gubernatora Toul
Jacques Callot, grawiura

Głównym źródłem informacji o życiu i działalności św. Mansweta, jako pierwszego biskupa Toul, pochodzą z relacji Adsona, opata u św. Aprusa (Evre) w Toul, napisanej
w X wieku.

Sarkofag św. Mansweta z Toul
Musee de Toul, Lotaryngia

Św. Gerard z Toul zobowiązał się do odnowienia kultu lokalnych świętych, których doczesne szczątki były przedmiotem ludowej pobożności. Relikwie św. Mansweta kilkakrotnie przenoszono, a w 1506 roku biskup Toul, Hugon des Hazards, przeniósł relikwię głowy do katedry.

 Kościół p.w. św. Mansweta w Fountenoy-la-Chateau, Lotaryngia

W Klebarku Wielkim w kościele p.w. Znalezienia Krzyża Świętego i Nawiedzenia NMP
w ołtarzu konsekrowanym w 1674 roku znajduje się portatyl z relikwiami świętych,
w tym i św. Mansweta.


Ikonografia:
Przedstawiany w stroju biskupa. Jego atrybutem jest: mitra, pastorał, księga.

Varia:
U grobu św. Mansweta modlił się św. Marcin z Tours, podczas jednej ze swych podróży do Trewiru (384 lub 386).

Biskupem Toul w latach 1026-52 był Bruno z Eguisheim (papież św. Leon IX).
.