11 stycznia 2010

Św. Salwiusz z Afryki

.
Święty męczennik z Afryki.

Donatyści zawiesili mu martwe psy u szyi i bijąc kijami, zakatowali na śmierć.

Św. Augustyn w dzień jego śmierci wygłosił mowę pochwalną do mieszkańców Kartaginy.

Bywa mylony ze św. Salwiuszem z Amiens, którego wspomnienie przypada tego samego dnia.

Św. Salwiusz z Amiens

.
Święty biskup i wyznawca (zm.695r.)

Znany również pod imieniem: Salve, Sauvre, Sauve.

Urodził się niedaleko Amiens jako syn pierworodny, w VI w. Od najmłodszych lat zamierzał poświęcić swoje życie Bogu, był znany ze swej pobożności, rozumu i mądrości. Udał się do Ponthieu, gdzie założył klasztor pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny i Piotra Apostoła, w miejscu gdzie później powstało miasto
Montreuil-sur-Mer. Bardzo dużo czasu spędzał na modlitwie i postach. Po śmierci opata Ado został przez współbraci wybrany jednogłośnie na jego następcę w 672r. Za jego wstawiennictwem miały miejsce liczne cuda.


Św. Salwiusz znajduje relikwie św. Firmina z Amiens.


Św. Salwiusz przewodniczy przeniesieniu relikwii św. Firmina.
"Speculum historiale" Wincentego z Beauvais OP, XV w.

Został wybrany następcą arcybiskupa Amiens.

Zmarł w 695r. Jego relikwie znajdują się w opactwie benedyktyńskim w Mareuil, dokąd zostały przeniesione z katedry w Amiens w kilka lat po jego śmierci. Są tam przechowywane do dziś, w małym srebrnym relikwiarzu.
Jego relikwie znajdują się również w katedrze w Canterbury. 


Katedra w Amiens - portal św. Firmina.
Św. Salwiusz jako trzeci z lewej.


Ikonografia:
Przedstawiany jako biskup z relikwiarzem św. Firmina z Amiens, czasami w momencie odkrycia relikwii tego świętego lub gdy naucza z ambony.

Św. Hygin

.
Święty papież i męczennik (zm.142r.).

Urodził się w Atenach. Jego pontyfikat trwał cztery lata (ok. 136 - ok.140), był następcą Telesfora i dziewiątym papieżem. Głównym źródłem wiadomości o nim jest "Liber pontificalis" św. Ireneusza z Lyonu, który wspomina, że zanim został papieżem zajmował się filozofią, oraz że za jego pontyfikatu przybyli do Rzymu dwaj znani gnostycy - Walenty z Aleksandrii i Cerdon z Syrii, aby potwierdzić swoją łączność z Kościołem.
Ustalił hierarchię duchowieństwa. Postanowił, że wszystkie kościoły mają być konsekrowane. Zarządził, aby przy chrzcie byli obecni ojciec i matka chrzestna i pomagali w kierowaniu na drogę wiary.

Martyrologia podają, ze zmarł w więzieniu. Po śmierci został pochowany na Wzgórzu Watykańskim, niedaleko grobu św. Piotra.


Bazylika św. Piotra, Rzym


Dzieła:
"O wierze i sprawach religii"
"List do Ateńczyków"