23 września 2010

Św. Linus

.
Święty papież i męczennik (zm. 78).


Następca św. Piotra, został biskupem Rzymu w roku 65.


Urodził się w Volterra w Toskanii, jako syn Herkulanusa i Klaudii.

Św. Ireneusz i Euzebiusz z Cezarei utożsamiają św. Linusa z towarzyszem podróży św. Pawła, wspomnianym w drugim liście do Tymoteusza (2Tm 4,21). Tradycja przypisuje mu wydanie dekretu nakazującego kobietom nakrywanie głów w kościele.

Św. Linus chrzci św. Nazariusza
"Złota legenda" Jakub de Voragine, il. R. de Montbaston, XVw.

Liber Pontificalis wspomina o męczeńskiej śmierci św. Linusa i pochowaniu go
w grobie św. Piotra.

Św. Linus błogosławi wiernych
Brewiarz z XVw.

Św. Linus jest wspominany w Kanonie Mszy Świętej.

 Bazylika św. Piotra w Rzymie

Relikwie św. Linusa w Polsce są przechowywane m.in. w kościele p.w. św. Bartłomieja w Czernikowie, w relikwiarzu z XVIII wieku, w kościele p.w. św. Anny w Blichowie
w relikwiarzu z XVII wieku oraz kościele p.w. św. Jana Chrzciciela w Gnojnie,
w pacyfikale z XVII wieku.

Relikwiarz św. Linusa
Kościół p.w. św. Linusa w Valterra, Toskania

Ikonografia:
Przedstawiany w szatach papieskich. Jego atrybutem jest: mitra, pastorał, palma, krzyż.

 Kościół p.w. św. Linusa w Volterra, Toskania
.