4 maja 2011

Św. Ryszard Reynolds OSSS

Święty kapłan i męczennik (1492-1535).

Znany również jako: Anioł Syjonu.


Urodził się w 1492 roku w hrabstwie Devon. Pobierał nauki w Christ's College i Corpus Christi College w Cambridge, gdzie był jednym z najlepszych studentów. Pobożny młodzieniec po uzyskaniu doktoratu z teologii, w 1513 roku wstąpił do zakonu brygidów (Zakon Najświętszego Zbawiciela św. Brygidy, OSSS) w opactwie Syon w Isleworth.

Był doradcą w kwestiach teologicznych Tomasza Morusa i Jana Fishera, między innymi w sprawie rozwodu Henryka VIII z Katarzyną Aragońską. Stanął zdecydowanie po stronie papieża, sprzeciwiając się królewskiemu rozwodowi, czym bardzo naraził się królowi.

Kościół p.w. św. Eteldredy w Londynie

Odmówił złożenia przysięgi o supremacji (Oath of Supremacy), uznającej króla głową Kościoła, wprowadzonej w 1559 roku, jako obowiązkowej dla każdej osoby zajmującej stanowisko publiczne czy urząd kościelny. Niektóre źródła historyczne podają, że św. Ryszard był pierwszą osobą, która odmówiła złożenia tej przysięgi.

28 kwietnia 1534 roku aresztowano go wraz z opatami kartuskimi - św. Janem Houghtonem,  św. Robertem Lawrencem i św. Augustynem Websterem - postawiono przed sądem. Początkowo sędziowie nie uznali ich winy, ale zastraszeni przez królewskiego kanclerza Tomasza Cromwella, skazali duchownych na śmierć.
Dnia 4 maja 1535 roku wszystkich powieszono, na wpół żywych odcięto i włóczono londyńskimi ulicami, na samym końcu zostali poćwiartowani, a części ciała wywieszono w całym mieście.

 Czterdziestu Męczenników Anglii i Walii


Św. Robert został beatyfikowany 29 grudnia 1886 roku przez papieża Leona XIII, a kanonizowany 25 października 1970 roku przez papieża Pawła VI, w grupie Czterdziestu Męczenników Anglii i Walii (vide: św. Augustyn Webster, św. Małgorzata Cliterhow, św. Henryk Walpole, św. Kutbert Mayne, św. Jan Plessington, św. Jan Roberts, św. Jan Rigby i św. Ambroży Edward Barlow).

Ikonografia:
Przedstawiany w habicie brygida - szarym z czerwonym krzyżem i białą hostią.
Jego atrybutem jest: palma.

Kościół w opactwie Syon

Varia:
Opactwo Syon (Sion) zbudowane w 1415 roku na ziemiach króla Henryka V, zostało rozwiązane w 1539 i trafiło w ręce szwagra Henryka VIII, lorda Edwarda Seymoura. Na miejscu zburzonego opactwa wybudowano Syon House.

Legenda głosi, że gdy trumna z ciałem Henryka VIII zmierzająca do Windsoru, została wystawiona w zrujnowanej kaplicy opactwa, w nocy rozpadła się, a ciało władcy zostało zbezczeszczone przez psy. Odebrano to jako znak Bożej kary za zniszczenie wspaniałego opactwa.

Syon House przed 1760 rokiem

Św. Brygida ufundowała pierwszy klasztor w Vadstena w 1342 roku. Obok żeńskiego klasztoru powstał męski, opierający się na tej samej augustiańskiej regule, pozostający pod kierunkiem ksieni. W każdym klasztorze miało być 60 zakonnic, 13 zakonników (apostołowie ze św. Pawłem), wśród których czterech kapłanów wyobrażało czterech wielkich Doktorów Kościoła. Ogólna suma 72 osób w klasztorze miała przypominać 72 uczniów Pana Jezusa. Głównym celem zakonu było szerzenie kultu Matki Bożej, zalecona była ciągła pamięć na śmierć i rzeczy ostateczne. Zakonnicy nosili szary habit, księża na lewym boku mieli wyszyty czerwony krzyż z białą hostią pośrodku, diakoni biały krąg z czerwonym płomykiem, bracia zakonni nie posiadający święceń na habicie mieli biały krzyż z pięcioma czerwonymi plamami, oznaczającymi pięć kropli krwi Zbawiciela.

W Polsce podwójny klasztor Zakonu Najświętszego Zbawiciela św. Brygidy ufundował w Lublinie w latach 1412-26 król Władysław Jagiełło, jako dar wdzięczności za grunwaldzkie zwycięstwo. Konwent męski zlikwidowano w XVI wieku, a żeński w 1819 roku (ostatnia brygidka zmarła w 1870 roku).