3 stycznia 2013

Św. Anterus

Święty papież (zm. 236).Znany również jako: Anteros, Antheros.

Następca św. Poncjana, został wybrany papieżem 21 listopada 235 roku.
Był dziewiętnastym papieżem (wg listy kard. Mercati z 1942).

O papieżu Anterusie źródła wspominają niewiele. Urodził się w kalabryjskim Petilii Policastrum, a jego ojciec Romulus był z pochodzenia Grekiem.

 Krypta papieska w katakumbach św. Kaliksta, Rzym

Niektórzy hagiografowie podają, iż św. Anterus zginął jako męczennik za czasów cesarza Maksymiliana Traka. Został pochowany, jako pierwszy papież, w krypcie papieskiej w cemetarium św. Kaliksta przy Drodze Appijskiej (Via Appia).

Bazylika św. Piotra w Rzymie
Carlo Maderno, ok. 1612

Część relikwii odnaleziono w kościele pw. św. Sylwestra (San Silvestro in Capite) na Polu Marsowym, w listopadzie 1595 roku, w czasie odbudowy zleconej przez papieża Klemensa VIII.Relikwie św. Anterusa przechowywane są także w kościele pw. św. Sykstusa (San Sisto Vecchio), w niszyw lewej ścianie świątyni.

Fragm. płyty nagrobkowej św. Anterusa
Lexikon fur Theologie und Kirche, tom I, 1930r.

Ojciec "chrześcijańskiej archeologii" - Jan Baptysta de Rossi -  w 1854 roku odkrył w katakumbach fragment płyty nagrobkowej z greckim epitafium.

Ikonografia:
Przedstawiany jako papież. Jego atrybutem jest: mitra, paliusz, palma.