11 grudnia 2011

Św. Damazy I


Święty papież i wyznawca (zm. 384).


Następca św. Liberiusza, został wybrany papieżem w 366 roku.
Był trzydziestym siódmym papieżem (wg listy kard. Mercati z 1942).

Urodził się około roku 305 w pobliżu miasta Aegitania (Idnaha-a-Velha) w rzymskiej prowincji Luzytania, w pobożnej rodzinie Antoniusza i Laurencji. Dzieciństwo i młodość spędził w Rzymie.

Kościół pw. św. Wawrzyńca (San Lorenzo in Damaso) w Rzymie
ryc. Giuseppe Vasi, XVIIIw.

Żywił szczególną cześć do św. Wawrzyńca – własny dom przeznaczył na kościół pod jego wezwaniem (San Lorenzo In Damaso), a także służył jako diakon w rzymskiej bazylice pw. św. Wawrzyńca za Murami (San Lorenzo fuori le Mura).

Po śmierci papieża św. Liberiusza został wybrany jego następcą w październiku 366 roku. Przeciwko niemu wystąpił diakon Ursycyn, popierany przez pewną część kleru i ludu rzymskiego, co doprowadziło do schizmy, której kres położyła dopiero interwencja cesarza Walentyniana I. Jako papież zwalczał panoszące się wówczas herezje – apolinaryzmem, lucyferianizmem, prycylianizmem i arianizmem.

Św. Damazy i św. Hieronim

Powołał św. Hieronima na swojego sekretarza, zlecając mu przetłumaczenie Pisma św. (znane jako Wulgata). Przewodził synodowi w Rzymie w 382 roku, na którym ustalono kanon ksiąg Pisma św.


Św. Damazy szczególnie dbał o rozwój kultu męczenników.

Zmarł 11 grudnia 384 roku, pochowano go w kościele pw. św. Wawrzyńca (San Lorenzo in Damaso). Dnia 1 września 1577 roku Aleksander kardynał Farnese odnalazł papieskie miejsce pochówku i nakazał zbadanie relikwii. Czaszka św. Damazego przechowywana jest w Bazylice pw. św. Piotra w Rzymie, a relikwie ramienia w kościele pw. św. Tomasza w Parione.

Bazylika pw. św. Piotra w Rzymie
Karol Maderno, ok. 1612

Cenny relikwiarz - popiersie z 1595 roku, dar papieża Klemensa VIII dla Bazyliki św. Piotra, został przetopiony w lipcu 1796 roku po zarekwirowaniu go jako kontrybucji nałożonej na Stolicę Świętą przez Napoleona Bonaparte.


Ikonografia:

Przedstawiany w stroju papieskim.
Jego atrybutem jest: mitra, paliusz, kościół, księga.

Patron:
Archeologów.