10 kwietnia 2013

Św. Michał od Wszystkich Świętych OSsT


Święty kapłan i zakonnik (1591-1625).

Znany również jako: Michał de Santis, Michał od Świętych.


Michał (Miguel) Argemir przyszedł na świat 29 września 1591 roku w katalońskim Vich (ob. Vic),  w rodzinie radnego miejskiego Henryka Argemira i jego pobożnej małżonki Małgorzaty Montserrat. Wcześnie osierocony, został oddany na naukę do kupca, ale gdy okazało się, że chłopiec wykazuje powołanie do życia zakonnego opiekunowie zgodzili się, aby w 1603 roku wstąpił do klasztoru Zakonu Trójcy Przenajświętszej (trynitarzy) w Barcelonie.

 Figura św. Michała nad portalem kaplicy w Vic, XVIIIw.

Zakon Świętej Trójcy od Wykupu Niewolników (Ordo Sanctissimae Trinitatis de Redemtione Captivorum) założyli św. Jan z Mathy i św. Feliks de Valois. Zgromadzenie i reguła zostały zatwierdzone przez papieża w 1198 roku. Zakonnicy zajmowali się głównie wykupem chrześcijan z rąk niewiernych (mieli wykupić z niewoli aż 900 tys.osób). Niecałe pół wieku od założenia dwaj kolejni papieże złagodzili surową regułę zakonną. Gdy w XVI wieku Kontrreformacja zapoczątkowała odnowę zgromadzeń zakonnych, we Francji i w Hiszpanii prowadzono usilne starania o przywrócenie pierwotnej reguły zakonu trynitarzy. Hiszpańską reformę rozpoczął św. Jan Chrzciciel od Poczęcia NMP zakładając w Val de Penas w 1596 roku pierwszy klasztor trynitarzy bosych, żyjących według reguły napisanej przez świętych założycieli zakonu.

Ołtarz główny w kaplicy św. Michała w Vic, Katalonia

Michał Argemir złożył śluby zakonne w 1607 roku. Wkrótce potem zapragnął surowszej dyscypliny i większych umartwień, więc postanowił przenieść się do zakonu trynitarzy bosych, rozpoczynając nowicjat w madryckim klasztorze. Profesję złożył dwa lata później, w styczniu 1609r., w Alkali. W tym czasie studiował teologię na uniwersytecie w Salamance i w Sewilli. Po ich ukończniu uzyskał tytuł kaznodziei.

Żył modlitwą, postem i umartwieniami. Szczególną czcią otaczał Najświętszą Eucharystię, miał też żyć w stanie nieprzerwanej ekstazy.


Uznawany przez wszystkich za świętego skromny i cichy zakonnik zmarł 10 kwietnia 1625 roku w Valladolid. Już dwa lata po jego śmierci rozpoczęto starania o beatyfikację, którą zakończyło zatwierdzenie publicznego kultu przez papieża Piusa VI dnia 24 maja 1779 roku. Bł. Michała kanonizował papież Pius IX w święto Zesłania Ducha Św., 8 czerwca 1862 roku.

Patron:
Vic, chorych na nowotwory.

Ikonografia:
Przedstawiany w białym habicie trynitarskim, najcześciej klęczącego przed Najświętszym Sakramentem.