18 kwietnia 2015

Św. Laserian z Leighlin


Święty biskup i wyznawca (ok.566-ok.638).

Znany również jako: Laserian mac Nadfraeh, Laisren, Lamliss, Lasreane, Lasserian, Molasse, Molaisre, Molios.

Św. Laserian
Witraż w katedrze w Old Leighlin

Święty przyszedł na świat w Irlandii, jako syn Cairela i Blithy. Już jako chłopiec został oddany na naukę do opata św. Mury (Murina) z klasztoru Othan Mor (obecnie Fahan). Po osiągnięciu dojrzałości osiedlił się na wyspie nazywanej do dziś Holy Island, niedaleko wyspy Aran. Tam jako pustelnik przeżył w niewielkiej grocie kilka lat, do czasu gdy wyruszył z pielgrzymką do Rzymu.

Holy Island
Obecnie wyspa jest siedzibą tybetańskich buddystów

Dokładnie nie wiadomo ile czasu tam spędził, ale większość wczesnych źródeł podaje iż cztery lata. Podczas pobytu w Wiecznym Mieście został wyświęcony na księdza przez papieża św. Grzegorza Wielkiego. Postanowił wrócić do Irlandii, aby krzewić wiarę na wyspie.

W prowincji Leinster nad rzeką Barrow, w miejscu nazwanym Lethglenn (późniejsze Old Leighlin), założył klasztor, do którego w krótkim czasie zaczęli napływać mężczyźni pragnący poświęcić się Panu Bogu. O wielkości i randze klasztoru świadczą prace archeologiczne przeprowadzone w latach 2001-2002, w czasie których odkryto, iż teren klasztorny obejmował aż 44 budynki z okresu pomiędzy V a XV wiekiem.

 Katedra św. Laseriana w Old Leighlin, ok. 1780 r. i obecnie

Pod koniec życia św. Laserian otrzymał z rąk papieża Honoriusz paliusz biskupi, a siedzibą nowo mianowanego dostojnika zostało Old Leighlin. Tu też biskup zwołał synod w 630 roku na którym ustalono, że Kościół irlandzki powinien przyjąć ustalanie daty obchodów Wielkanocy, tak jak to czyni papież, a z nim cały katolicki świat.

Św. Laserian zmarł ok. roku 638. Miejsce jego pochówku nie jest znane. Niektóre źródła wskazują na katedrę w Old Leighlin, inne na teren w pobliżu kamiennego krzyża nieopodal katedry.

Źródło św. Laseriana w Old Leighlin,
z tyłu kamienny krzyż w pobliżu którego miał zostać pochowany.

Ikonografia:
Przedstawiany jako biskup. Jego atrybutami są: paliusz, pastorał, mitra, katedra.

Patron:
Diecezji Leighlin.