2 września 2010

Św. Małgorzata z Leuven

.
Święta dziewica i męczenniczka (1207-1225).

Znana również jako: Małgorzata z Lowanium, Marguerite la Fiere.


Urodziła się w 1207 roku w brabanckim Leuven (Lowanium), w rodzinie biednej
i bardzo pobożnej. Jej matka, cnotliwa kobieta, wychowywała córkę w bojaźni Bożej. Pełna wdzięku, łagodności i skromności Małgorzata była radością rodziców,
a czystość jej obyczajów i pobożność - przykładem dla innych. Rodzice pracowali
w zajeździe dla pielgrzymów w Munstraat, prowadzonym przez ich krewnego Amanda z Aubert. Również Małgorzata po osiągnięciu odpowiedniego wieku zaczęła im pomagać w pracy.

Gdy właściciel z żoną postanowili sprzedać zajazd i udać się do klasztoru, Małgorzata postanawiając pójść ich śladem, rozpoczęła przygotowania do przyjęcia habitu
w pobliskim opactwie cysterskim. W przeddzień ich wyjazdu, 2 września 1225 roku, kilku pomocników rzeźnika, których doszły słuchy o tym, że właściciel zamierza zabrać do klasztoru pokaźną kwotę, udając pielgrzymów poprosili o nocleg
w zajeździe. Ten nie chcąc odsyłać ich z niczym, przyjął ich u siebie. Mężczyźni zabili właścicieli, okradając ich, a osiemnastoletnią Małgorzatę, która stała się świadkiem morderstwa zabrali ze sobą i próbowali przekupić, żeby ich nie wydała. Jeden z nich zaproponował nawet, że się z nią ożeni. Jednak dziewczyna powiedziała, że woli stracić życie niż dziewictwo, które ofiarowała Panu Bogu. Wtedy poderżnęli jej gardło i przebili pierś, a ciało wrzucili do rzeki Dijle (Dyle).

Kościół p.w. św. Piotra w Leuven, Brabancja

Według legendy ryby poniosły je pod prąd aż do Leuven i tam złożyły na mieliźnie. Nadzwyczajna jasność, jaka otoczyła to miejsce, ściągnęła uwagę księcia brabanckiego Henryka, który kazał sprawdzić skąd wydobywa się dziwne światło. Pochowano ją w drewnianej kaplicy na brzegu rzeki, później jej doczesne szczątki przeniesiono uroczyście do kaplicy w kościele p.w. św. Piotra. Grób św. Małgorzaty był świadkiem wielu cudów, przybywali doń liczni pielgrzymi i aż do 1964 roku jej relikwie były niesione co roku w uroczystej procesji ku czci Matki Bożej.

Kościół p.w. św. Piotra w Leuven, Brabancja
Kościół p.w. św. Piotra w Leuven
Kaplica św. Małgorzaty

Głównym źródłem wiadomości o św. Małgorzacie jest jej żywot spisany przez mistrza nowicjatu opactwa cystersów w Heisterbach, mnicha Cezara.

Kaplica św. Małgorzaty
Kościół p.w. św. Piotra w Leuven, Brabancja

Patronka:
Męczenników, pokojówek; pracowników hoteli, kawiarni i restauracji.

Ikonografia:
Przedstawiana jako młoda pokojówka. Jej atrybutem jest: dzban, sztylet, palma, lilia.
.