12 kwietnia 2011

Św. Juliusz I

.
Święty papież i wyznawca (zm. 352).

Został wybrany 6 lutego 337, był następcą św. Marka.
Był 35 papieżem (wg listy kard. Mercati z 1942).


Syn Rustyka, pochodzący z Rzymu. Po krótkich rządach papieża św. Marka, po czterech miesiącach sedewakancji, dnia 6 lutego 337 roku św. Juliusz został wybrany następcą św. Piotra.

Mozaika, XIIw.
Bazylika pw. Najświętszej Maryi Panny na Zatybrzu

Bronił energicznie św. Atanazego przeciwko euzebianom, zwolennikom Ariusza, odrzuciwszy ich skargi, w 339 roku papież przyjął świętego łaskawie w Rzymie wraz z innymi wygnanymi ze swych stolic biskupami.

W latach 340-341 odbył się synod rzymski, którego uchwały razem z listem papieskim przesłano biskupom wschodnim, zebranym w Antiochii. Św. Juliusz wprowadził prawo do odwoływania się biskupów do papieża.

Cesarzy Konstansa i Konstancjusza skłonił do zwołania synodu w Sardyce w 342 roku. W 346 przyjął ponownie w Rzymie powracającego z wygnania św. Atanazego i dał mu pełen głębokiego namaszczenia list do wiernych w Aleksandrii.

Bazylika pw. Najświętszej Maryi Panny na Zatybrzu

W Rzymie wybudował bazylikę Dwunastu Apostołów (Basilica Juliana) i Najświętszej Maryi Panny na Zatybrzu (Santa Maria in Trastevere) oraz wzniósł kościół ku czci św. Walentego, na miejscu jego pochówku.

Św. Juliusz odznaczał się wielką łagodnością i dobrocią, przyczynił się znacząco do wzmocnienia powagi papieskiej, nieustannie zabiegając o czystość wiary.

Wprowadził do liturgii święta Bożego Narodzenia, a także stworzył początki Archiwum Watykańskiego, powołując notariuszy do prowadzenia kancelarii.

 Bazylika pw. Najświętszej Maryi Panny na Zatybrzu

Zmarł 12 kwietnia 352 roku w Rzymie, został pochowany w katakumbach św. Kalepodiusza przy drodze aurelijskiej (Via Aurelia). W 790 roku papież Hadrian I przeniósł doczesne szczątki św. Juliusza i św. Kaliksta I , do bazyliki Najświętszej Maryi Panny na Zatybrzu, w obawie przed lombardzkim najazdem.

Ikonografia:
Przedstawiany w stroju papieskim. Jego atrybutami są: paliusz, mitra, katedra, zwój, księga.

Bazylika św. Piotra w Rzymie

Varia:
Kardynałem tytularnym Santa Maria in Tarstevere jest kard. Józef Glemp. Tytuł ten przysługiwał również kard. Stefanowi Wyszyńskiemu i kard. Stanisławowi Hozjuszowi.
.