1 stycznia 2012

Św. Józef Maria Tomasi CRT

Święty kardynał i zakonnik (1647 - 1713).

Józef Maria urodził się w 1647 roku w Licate. Jego ojciec, książę Parmy i Lampedusy, dał mu gruntowne i chrześcijańskie wychowanie. Józef żywił szczególne nabożeństwo do św. Franciszka Ksawerego. Pochodził z bardzo religijnej rodziny, cztery siostry Józefa wstąpiły do benedyktynek, do konwentu ufundowanego przez ich ojca, matka została w nim tercjarką, ojciec zdecydował się postąpić tak samo, zostawiając cały majątek Józefowi. Lecz on sam mając piętnaście lat udał się do teatynów w Palermo.

Studiował filozofię w Mesynie, Ferrarze i Modenie, teologię w Rzymie i Parmie. Uczył się greki, etiopskiego, arabskiego, hebrajskiego, syryjskiego, chaldejskiego i łaciny.

Został wyświęcony w 1673r., a swoje trzy bożonarodzeniowe Msze odśpiewał w kościele św. Sylwestra (San Silvestro) w Rzymie, gdzie spędził następne trzydzieści lat swojego życia. Oddał się całkowicie modlitwie i nauce. Pod jego wpływem rabin uczący go hebrajskiego nawrócił się i przyjął katolicyzm.

Papież Klemens XI wybrał go sobie na spowiednika, uczynił konsultorem zakonu
i teologiem kilku kongregacji. Gdy w 1712r. został mianowany kardynałem, nie zmienił swojego dotychczasowego życia. Był nadzwyczaj pilny w głoszeniu słowa Bożego i nauczaniu katechizmu. Dążył też do zreformowania życia duchownego wg dawnych ustaw i z tego powodu musiał znosić wiele pomówień i oszczerstw. Codziennie przygotowywał się na śmierć. Bardzo często znajdował się w stanie modlitewnej ekstazy, zupełnie nie zwracając uwagi na to co się dzieje wokół  niego.W Boże Narodzenie 1712r. będąc już poważnie chorym wbrew namowom lekarza oprawił w swojej prywatnej kaplicy trzy Msze św. Zmarł mając 63 lata w swoim domu, koło kościoła św. Wawrzyńca w Rzymie.

Jego ciało w stanie nienaruszonym w 1971r. przeniesiono do bocznego ołtarza w kościele teatynów San Andrea della Valle w Rzymie, a wcześniej znajdowało się w bazylice tytularnej czyli San Martno ai Monti , w ołtarzu bocznym. Obecnie znajduje się tam rzeźba przedstawiająca ciało kardynała.


Józef Maria Tomasi napisał wiele dzieł z zakresu teologii, dogmatyki i liturgii.

Beatyfikowany przez papieża Piusa VII 29 września 1803r., kanonizowany
12 października 1986r. przez papieża Jana Pawła II.

Patron:
Liturgii

Ikonografia:
Przedstawiany jako kardynał.
Jego atrybutem jest: krzyż, księga, wizerunek Matki Bożej.
.