2 czerwca 2010

Św. Eugeniusz I

.
Święty papież i wyznawca (zm.657).


Następca papieża św. Marcina I, został wybrany w 654 roku.
Był siedemdziesiątym piątym papieżem (wg listy kard. Mercati z 1942).


Był rodowitym rzymianinem, synem Rufina. Bardzo wcześnie przyjął święcenia kapłańskie, znany ze swej pobożności i pokory oraz hojności dla ubogich.
Wybrany papieżem jeszcze za życia swego poprzednika, w obawie że w innym przypadku cesarz Konstans II Brodaty, jawny zwolennik monoteletyzmu, narzuci swego kandydata. Św. Eugeniusz został konsekrowany na biskupa Rzymu dnia
10 sierpnia 654 roku.

Papieski medalion
Bazylika p.w. św. Pawła za Murami

Zwalczał herezję monoteletyzmu, mimo jego starań doszło do powtórnej schizmy, ponieważ nie chciał wyrazić zgody na formułę wyrażoną przez patriarchę Konstantynopola, Piotra, o tym, że Chrystus posiadał trzy wole. Wyświęcił dwudziestu jeden biskupów z różnych stron świata.

Zmarł 1 czerwca 657, został pochowany następnego dnia w bazylice p.w. św. Piotra.

Ikonografia:
Przedstawiany w stroju papieskim. Jego atrybutem jest: paliusz, pastorał, mitra, księga.

Przysłowie:
Św. Eugeni pogodę w czerwcu odmieni.
.