5 maja 2010

Św. Hilary z Arles

.
Święty biskup (ok.401-449).

Urodził się w Burgundii, w zamożnej rodzinie pochodzenia greckiego, wychowany jako poganin. Studiował retorykę i literaturę piękną, po skończeniu nauki zajmował ważne miejsce w cesarskiej administracji.

Św. Hilary piszący, Awinion, XVw.

Za namową swojego krewnego, św. Honorata, rozdał cały swój majątek biednym, wstąpił do opactwa w Lerynie i tam po przyjęciu chrztu, został mnichem.
Gdy św. Honorat został mianowany biskupem Arles, św. Hilary został jego sekretarzem, a w 428 roku został wybrany nowym biskupem Arles. Pełnił również funkcję metropolity Vienne i Narbonne.

Klasztor w Lerynie

Założył kongregację kapłańską dla kleru katedralnego, gdzie większość czasu kapłani spędzali na wspólnych zajęciach ascetycznych. Był bardzo wrażliwy na potrzeby ubogich, mężnie zwalczał herezje pelagianizmu. Dbał tylko o to co było mu niezbędne do przeżycia, resztę rozdawał biednym. Studiował Pismo Święte, nauczał, wiele czasu spędzał na modlitwie, postach i umartwieniu.

Jako że stolica arelatańska miała prawa metropolitalne w stosunku do sąsiednich diecezji św. Hilary złożył z urzędu biskupiego Cheliodorusa i Projektusa, za ich wykroczenia przeciw karności kościelnej. Ci zaapelowali do papieża św. Leona I, zostali uniewinnieni, a św. Hilary otrzymał upomnienie i pozbawiono go praw metropolitalnych. Wyrokowi temu Święty poddał się z pokorą.


Św. Hilary zmarł 5 maja 449 roku, został pochowany w kościele p.w. św. Honorata
w Arles.

Patron:
Konwertytów.

Ikonografia:
Przedstawiany w stroju biskupa, czasami z gołębiem nad głową. Jego atrybutem jest: mitra, pastorał, księga.

Dzieła:
"Kazanie o życiu św. Honorata"
"Mowa albo opowiadanie o cudzie św. Gennazyusza"

Lektura:
Honorat z Marsylii "Żywot św. Hilarego"
.