23 marca 2010

Św. Józef Oriol

.
Święty kapłan (1650-1702).

Znany również pod imieniem: Jose Orioli, Thaumaturgus z Barcelony, Józef Oriol Bogunya.


Kościół p.w. św. Józefa Oriol w Barcelonie

Urodził się 23 listopada 1650 roku w Barcelonie, w biednej robotniczej rodzinie. Ojciec zmarł wcześnie, ale ojczym zajął się chłopcem jak własnym synem i oddał go do miejskiego kolegium na naukę. Studiował na barcelońskim uniwersytecie, uzyskał doktorat z teologii i filozofii w dniu 1 sierpnia 1674 roku.

Święcenia kapłańskie otrzymał 30 maja 1676 roku. Przez jakiś czas był preceptorem w bogatej rodzinie Tomasza Gasneri, ale przekonał się, że Bóg powołał go do życia bardziej umartwionego, więc wstąpił do oratorianów w Barcelonie. W 1686 roku, po śmierci matki, pielgrzymował do Rzymu i przebywał tam osiem miesięcy. Papież Innocenty XI przyznał mu jako beneficjum parafię p.w. Matki Bożej Sosnowej (Santa Maria del Pi) w Barcelonie, w parafii tej św. Józef posługiwał do końca życia.


Bazylika p.w. Matki Bożej Sosnowej (Santa Maria del Pi) w Barcelonie

Gotów był na poniesienie śmierci męczeńskiej chciał ewangelizować niewiernych
w Japonii, więc w kwietniu 1698 roku wyruszył do Rzymu, aby oddać się Ojcu Świętemu na misjonarza, rozchorował się w Marsylii i miał wizję, w której ukazała mu się Matka Boża, otrzymał nową misję - ożywienie wiary we własnym mieście.

Wrócił do domu i tam pracował zarówno z najmłodszymi dziećmi, jak i najordynarniejszymi żołdakami, słuchał spowiedzi, odwiedzał chorych i katechizował. Modlił się nieustannie za żywych i umarłych, nosił włosiennicę, przez dwadzieścia sześć lat żył wyłącznie o chlebie i wodzie, przyjmując pokarm tylko raz dziennie. Spał tylko cztery godziny na dobę, w pozycji siedzącej na twardym stołku. Wiele godzin spędzał w konfesjonale, a jego sława spowiednika przyciągała do niego tłumy wiernych. Całe swoje dochody rozdawał ubogim i potrzebującym.


Św. Józef Oriol udziela jałmużny przed swoim kościołem
Pamiątka kanonizacji, maj 1909r.

Zmarł 23 marca 1702 roku, wcześniej poznał datę swojej śmierci. Gdy umierał chłopcy z chóru kościelnego przybiegli i zaśpiewali mu "Stabat Mater". Przy jego grobie działy się liczne cuda. Beatyfikowany 15 maja 1896 roku przez papieża Piusa VII, kanonizowany 20 maja 1909 roku przez papieża św. Piusa X.

Sagrada Familia w Barcelonie

Patron:
Barcelony.

Ikonografia:
Przedstawiany w stroju kapłana z krucyfiksem.

Wnętrze bazyliki p.w. Matki Bożej Sosnowej


Varia:
Wnętrze kościoła Santa Maria del Pi  nie posiada prawie żadnej dekoracji, ponieważ
w 1936 roku cały wystrój kościoła strawił pożar. W miejscu XIX wiecznego ołtarza głównego stoi trzymetrowa figura Matki Boskiej z 1973 roku i stół ołtarzowy z 1977.
.