12 stycznia 2010

Św. Arkadiusz z Mauretanii

.
Święty męczennik (284-302r.)

Urodził się w Cezarei Mauretańskiej w bogatej i szanowanej rodzinie. Odznaczał się wielką pobożnością i miłosierdziem dla ubogich. Gdy za Dioklecjana prześladowania przybrały na sile, tamtejszy namiestnik chcąc się przypodobać cesarzowi, kazał wszystkim mieszkańcom stawić się jednego dnia, aby złożyli ofiarę bogom. Arkadiusz ukrył się, a zarządcą domu uczynił swego powinowatego. Starosta kazał przyprowadzić przed siebie Arkadiusza, rozgniewany że nie zastali go w domu, kazał wtrącić owego krewnego do więzienia. Dowiedziawszy się o tym Arkadiusz natychmiast stawił się przed starostą, który obiecał uwolnienie obu, jeśli złożą pokłon bogom. Gdy widział, że nie uda mu się nakłonić młodzieńca do tego, kazał go poddać strasznym torturom. Powoli odcinano mu ończyny, kawałek po kawałku i ciało, płat po płacie.
W męczarniach Arkadiusz skonał 12 stycznia 302r., do końca wychwalając Boga.Ikonografia:
Przedstawiany jako młodzieniec z odciętymi kończynami, młodzieniec z pałką, z zapaloną cienką świecą, w czasie tortur.