2 listopada 2010

Św. Wiktoryn z Petawium

.
Święty biskup i męczennik (zm.304).

Znany również jako: Wiktoryn z Pettau, Wiktoryn Ptujski.

Urodził się w najprawdopodobniej w Grecji, był biskupem panońskiego Petawium (Poetavium, obecnie Ptuj) w III wieku oraz jednym z najstarszych zachodnich egzegetów. Według św. Hieronima lepiej znał grekę niż łacinę, a jego dzieła wywarły znaczący wpływ na jego następców: Chromacjusza z Akwilei, Laktancjusza, Hilarego oraz Cezarego z Arles.

Napisał wiele komentarzy do Biblii, ale wszystkie jego pisma zaginęły. Ocalały jedynie niewielkie fragmenty "De decem virginibus" (O dziesięciu cnotach), "De fabrica mundi" (O stworzeniu świata) i komentarz do Apokalipsy.

 Ptuj, Słowenia

Św. Wiktoryn był człowiekiem wielkiej pobożności, zaniepokojonym szerzącymi się herezjami, które zwalczał. Pod koniec życia pielgrzymował do Jerozolimy, gdzie poświęcił bibliotekę założoną przez biskupa Aleksandra.

Zginął w czasie prześladowań za cesarza Dioklecjana w 304 roku. Dzień jego wspomnienia jest najprawdopodobniej dniem uroczystego przeniesienia relikwii do Rzymu.

Ikonografia:
Przedstawiany w stroju biskupa. Jego atrybutem jest: mitra, pastorał, miecz, palma.
.