7 października 2011

Św. Marek

.
Święty papież i wyznawca (zm. 336).Następca papieża św. Sylwestra I, został wybrany papieżem w 336 roku.
Był trzydziestym czwartym papieżem (wg listy kard. Mercati z 1942).


Był Rzymianinem z pochodzenia, synem Pryskusa. Na tron papieski wstąpił po św. Sylwestrze I, jego konsekracja miała miejsce dnia 18 stycznia 336 roku.

Ołtarz św. Marka papieża
Kościół pw. św. Marka Ewangelisty w Rzymie

Nadał biskupom Ostii przywilej konsekrowania biskupa Rzymu i noszenia paliusza. Ufundował dwa kościoły - kościół Titulus Marcii, nazwany jego imieniem, a później zastąpiony imieniem św. Marka Ewangelisty (San Marco Evangelista al Campidoglio). Możliwe, że był to jego dom przeznaczony przez niego na kościół. W XV wieku włączony do Palazzo Venezia. Drugim była bazylika na cemeterium św. Balbiny pomiędzy drogą ardeatyńską (Via Ardeatina) a drogą appijską (Via Appia).

Kościół pw. św. Marka Ewangelisty w Rzymie

Zmarł 7 października 336 roku, został pochowany w bazylice p.w. św. Balbiny, w 1048 roku jego doczesne szczątki przeniesiono do kościoła p.w. św. Marka Ewangelisty. W 1737 roku relikwie św. Marka złożono w granitowym sarkofagu i umieszczono pod ołtarzem, który konsekrował Jan Antoni kardynał Guadagni.

Po reformie kalendarza w 1969 roku jego kult ograniczono do wymiaru lokalnego.

 Bazylika pw. św. Piotra w Rzymie

Ikonografia:
Przedstawiany w stroju papieskim. Jego atrybutem jest: mitra, paliusz, krzyż, bazylika.
.