20 września 2010

Św. Wincenty z Soignies

.
Święty opat i wyznawca (607-677).

Znany również jako: Madelgaire, Madelgarus.

Św. Wincenty jako hrabia Hainaut, XVIIIw.
Musee du Chapitre w Soignies, Walonia

Madelgaire urodził się w 607 roku w Stepy w Hainault. Był spokrewniony
z Merowingami, całą młodość spędził na dworze króla Dagoberta I. W 635 roku poślubił św. Waltrudę, z którą miał czwórkę dzieci, wychowywanych przykładnie po chrześcijańsku -  św. Dentlina, który zmarł w dzieciństwie, św. Landryka, biskupa Metzu oraz św. Aldetrudę i św. Madelbertę, ksienię Mauberge.

 Miejsce narodzin św. Wincentego w Soignies, Walonia

Święte małżeństwo ufundowało wiele klasztorów, w tym benedyktyński w Hautmont
w 642 roku  oraz w Soignies i w Mons. Gdy dzieci dorosły, św. Waltruda nakłoniła męża, aby resztę swego życia spędzili w odosobnieniu, na modlitwie i postach.
To właśnie za jej namową wstąpił do klasztoru w Haumont, gdzie przyjął imię Wincenty, w roku 653. Pod koniec swego życia udał się do Soignies, gdzie pełnił funkcję opata.

 Pozostalości klasztoru w Hautmont, Nord-Pas-de-Calais

Zmarł 14 czerwca 677 roku w opactwie w Soignies i tam został pochowany.
Już w XIII wieku kroniki odnotowują procesje ku czci św. Wincentego.

Obecnie co roku, w poniedziałek po Zesłaniu Ducha Świętego, ulicami miasta jedenastokilometrową trasą jest niesiony w uroczystej procesji sarkofag z relikwiami Świętego.

Procesja św. Wincentego w Soignies, Walonia

Gdy w IX wieku nastąpiło w klasztorze w Soignies rozluźnienie dyscypliny zakonnej, klasztorem zajęli się kanonicy, którzy w ciągu następnego stulecia wznieśli wspaniałą kolegiatę poświęconą św. Wincentemu. Sława kościoła wzrosła w XIV wieku, gdy biskup Cambrai przyznał czterdziestodniowy odpust wszystkim pielgrzymom modlącym się u grobu Świętego. Kres działalności kanoników położyła rewolucja francuska, 1 września 1796 roku.

 Kolegiata św. Wincentego w Soignies, Walonia

Patron:
Soignies.

Ikonografia:
Przedstawiany jako mnich lub w szatach królewskich. Jego atrybutem jest: księga, klasztor, krzyż, korona.

Św. Waltruda i św. Wincenty wraz z dziećmi
Kościół p.w. św. Wincentego a Paulo w Paryżu
Hippolyte Flandrin, 1848-53, fragm. fryzu
.