27 stycznia 2010

Św. Witalian

.
Święty papież (657-672)

Urodził się w 600 roku we włoskim Segni. Został wybrany papieżem 2 lub 3 czerwca, a koronowany 30 lipca 657 roku, rządził Kościołem po papieżu Eugeniuszu I. Był siedemdziesiątym szóstym papieżem (wg listy kard. Mercati z 1942r.)W 657 roku wysłał posłów z listami do cesarza Konstansa II i patriarchy Piotra do Konstantynopola, chcąc nawiązać zerwane przedtem przez cesarza stosunki i przyjąć wspólne stanowisko w sprawie monofizytów. Sam cesarz w 663 roku przybył do Rzymu na 12 dni, ale w niedługim czasie popadł w konflikt z Longobardami, mszcząc się na nich i nie pomijając przy tym Kościoła.

Dekretem z 666 roku wprowadził oficjalnie do liturgii organy.

Troszczył się bardzo o Kościół w Anglii. W 668 roku wysłał wykształconego mnicha Teodora z Tarsu, wcześniej konsekrowanego na arcybiskupa Canterbury.

Zmarł 27 stycznia 672 roku, pochowany został na Watykanie, w Bazylice św. Piotra.
.