14 września 2011

Św. Matern z Kolonii

.
Święty biskup i wyznawca (ok.285-315).

Znany również jako: Maternus, Matern II, Apostoł Alzacji.

Katedra pw. św. Piotra w Trewirze, Nadrenia

Był pierwszym biskupem Kolonii, trzecim biskupem Trewiru; niektóre źródła hagiograficzne podają, że był objął również stolicę biskupią w Tongeren. Znany ze swej pobożności, olbrzymiej wiedzy i pokory, cieszył się zaufaniem wielu władców, którzy zasięgali jego rady w ważkich sprawach. W październiku 313 roku brał udział w synodzie, zwołanym przez cesarza Konstantyna do Rzymu, którego głównym zadaniem było rozwiązanie sporu pomiędzy donatystami (zwolennicy biskupa Kartaginy Donata, negujący m.in. ważność sakramentów, jeśli sprawował je kapłan w stanie grzechu; sprzeciwiali się oni również powrotowi do Kościoła tych, którzy się wyrzekli wiary podczas prześladowań) i prawowiernym biskupem Cecylianem. Rok później, w sierpniu 314 roku, św. Matern został ponownie poproszony przez cesarza Konstantyna do udania się na synod, tym razem w Arles. Potępiono na nim ponownie donatystów, a także zajmowano się ustaleniami daty Wielkanocy, konsekracji biskupiej stolicy oraz zakazem sprawowania Mszy św. przez diakonów. Zmarł w opinii świętości w 315 roku.

Kaplica pw. św. Materna w Koenigsfeld, Nadrenia

Legendy związane z żywotem św. Materna mówią o nim, że jako diakon towarzyszył św. Euchariuszowi, którego św. Piotr wysłał z misją ewangelizacyjną do Galii. Razem z nimi wyruszył również subdiakon Walerian. gdy przybyli do Ellelum (Ehl) nad Renem Matern niespodziewanie zmarł. Obaj towarzysze podróży powrócili do św. Piotra, błagając go aby przywrócił do życia pobożnego Materna. Co też się stało.

 Katedra pw. NMP i św. Piotra w Kolonii, Nadrenia

Na Śląsku ufundowano aż dwanaście kościółów pod wezwaniem św. Materna. Kościół św. Walentego w Gdańsku Matarni pierwotnie nosił imię świetego biskupa Kolonii (stąd nazwa Matarnia). Istnienie kościoła pod tym wezwaniem potwierdzają dokumenty wizytatora z XVI wieku. Wizerunek św. Materna znajduje się w herbie Lubomierza.

 Kościół Wniebowzięcia NMP i św. Materna w Lubomierzu, Dolny Śląsk
Figura św. Materna w Lubomierzu, Dolny Śląsk

Patron:
Wzywany w obronie przed gorączką i chorobami zakaźnymi. Opiekun winorośli.

Ikonografia:
Przedstawiany jako biskup. Jego atrybutem jest: mitra, paliusz, pastorał, 3 infuły lub kościół z 3 wieżami (symbolizujący trzy stolice biskupie).
.