8 lipca 2011

Św. Totnan

ü.
Święty diakon i męczennik (zm. 689r.)

 Alte Meinbrücke w Würzburgu, Bawaria

Totnan urodził się w Irlandii, w młodości przyłączył się do św. Kiliana i gdy ten w Rzymie, w 686 roku, otrzymał misję ewangelizowania Frankonii, Totnan jako diakon wyruszył wraz z nim i dziewięcioma innymi towarzyszami.

Dzięki ich działalności książę Turyngii przyjął chrzest, wraz z całym swoim dworem. Gdy św. Kilian zwrócił mu uwagę, iż poślubienie wdowy po bracie jest niezgodne z nauką Pisma św., wywołał tym wściekłość tejże wdowy. Najęła ona morderców, którzy napadali na św. Kiliana, św. Totnana i św. Kolonata, gdy ci byli zajęci głoszeniem Ewangelii na würzburskim rynku i pozabijali ich.

Św. Kolonat, św. Kilian i św. Totnan
Tylman Riemenschneider
Kolegiata w Würzburgu, Bawaria

W 752 roku, najprawdopodobniej z inicjatywy św. Bonifacego,  pierwszy biskup Würzburga św. Burchard, dokonał elewacji relikwii trzech świętych męczenników do katedry. Relikwie kości głowy przechowywane są w kryształowym relikwiarzu, który w uroczystość św. Kiliana i towarzyszy jest noszony w czasie procesji ulicami miasta.

Figura św. Totnana znajduje się na słynnym Starym Moście nad Menem w Würzburgu, nazywanym też Mostem Świętych, prowadzącym do katedry.

Rzeźba z ołtarza w kościele pw. św. Kiliana w Hassfurcie, Bawaria
Tylman Riemenschneider, 1490r.

Patron:
Würzburga oraz chorych na reumatyzm i dnę.

Ikonografia:
Przedstawiany jako diakon, w dalmatyce; najczęściej ze św. Kilianem i św. Kolonatem. Jego atrybutem jest: palma, księga.
.