6 kwietnia 2010

Św. Marcelin z Kartaginy

.
Święty męczennik (zm. 413r.)

Urodził się w Toledo w rodzinie bogatych patrycjuszy. Był trybunem wojskowym,
a później doradcą cesarza Honoriusza i bliskim przyjacielem św. Augustyna z Hippony, korespondował ze św. Hieronimem.

Św. Augustyn ze św. Marcelinem występujący przeciw donatystom
Charles Andre van Loo, XVIIIw.

Po przyznaniu donatystom w 409 roku prawa do publicznego kultu, sekta ta zaczęła rosnąć w siłę. Katolicy zwrócili się do cesarza z prośbą o pomoc. W dniach
1, 2 i 8 czerwca 411 roku w Kartaginie św. Augustyn, biskup Hippony, przewodniczył rozprawie (cellatio) przed Marcelinem, jako wysłannikiem cesarskim pełniącym funkcję trybuna i notariusza, pomiędzy katolikami a donatystami. Na zakończenie rozprawy Marcelin wydał edykt potępiający donatystów, nakazujący im zwrot zagrabionych kościołów i poddanie się władzy biskupów. Ściągnęło to na niego nienawiść donatystów.


W 413 roku donatyści znaleźli okazję, aby się zemścić na cesarskim doradcy. Oskarżają Marcelina i jego brata, prokonsula Aprygiusza, o korupcję i udział w spisku uzurpatora Herkliusza. Generał Marynus sprzyjający donatystom stłumił spisek
i aresztował obu braci. Św. Augustyna odwiedził przyjaciela w więzieniu i próbował wpłynąć na generała, aby uwolnił braci, ale nic nie wskórał. Marynus korzystając z poparcia wojska kazał ściąć Marcelina i Aprygiusza, bez sądu, 6 kwietnia 413 roku, zanim przybyła cesarska pomoc.

W tym samym roku św. Augustyn wydał swoje dzieło "O państwie Bożym" (De civitate Dei), które w nawiązaniu do wydarzeń ostatnich miesięcy, rozpoczyna apostrofą do Marcelina.

Patron:
Polityków.

Ikonografia:
Przedstawiany w długiej szacie, jego atrybutem jest palma i księga.
.