3 listopada 2010

Św. Malachiasz z Armagh

.
Święty biskup (1094-1148).

Znany również jako: Mael Maedoc Ua Morgair, Maelmhaedhoc O'Morgair.


Urodził się w 1094 roku w Armagh w zamożnej rodzinie nauczyciela. Jego ojciec zmarł w Limerick, gdy Malachiasz miał siedem lat. Chłopiec od najmłodszych lat wyróżniał się niezwykłą pobożnością i zamiłowaniem do nauki. Jako młodzieniec poddał się kierownictwu duchowemu bogobojnemu pustelnikowi Imhar O'Hagana, który miał swój erem w pobliżu Armagh. Arcybiskup św. Cellsus (Cellah) do którego doszły opowieści o pobożnym i wykształconym młodzieńcu namówił go do przyjęcia święceń kapłańskich w 1119 roku i mianował św. Malachiasza kaznodzieją katedralnym. Aby ugruntować swoją wiedzę w zakresie liturgii i teologii udał się na dwa lata do Lesmor, do biskupa Malchusa.


Odbudował klasztor w Bangor, który ufundował w 550 roku św. Comgall,
i został w 1123 roku jego opatem. W tym samym roku wybrano go również biskupem Down i Connor, a w 1132 nalegając namowom biskupów irlandzkich przyjął godność arcybiskupa Armagh, po śmierci poprzednika, św. Celsusa. Pełnił swoją funkcję z wielką gorliwością i z wielkim pożytkiem dla wiernych, przywracając kościelną dyscyplinę. Po pięciu latach zarządu arcybiskupstwem Armagh św. Malachiasz mianował prymasem Gelazego, a sam usunął się do Down.

W 1139 roku udał się z pielgrzymką do Rzymu, przez Szkocję, Anglię i Francję, po drodze zatrzymując się w Clairvaux. Papież Innocenty II mianował św. Malachiasza legatem apostolskim na całą Irlandię. Po powrocie do kraju wprowadził liturgię rzymską i reformę cysterską, wraz z pięcioma cystersami, którzy przyjechali
wraz z nim z Clairvaux. Tak powstało wielkie opactwo w Mellifont w 1142 roku.

 Pozostałości kapitularza w opactwie Mellifont, hrabstwo Louth, 1794r.


Zmarł 2 listopada 1148 roku w Clairvaux, podczas swojej drugiej podróży do Rzymu. Został pochowany w kaplicy Matki Bożej w opactwie. Papież Klemens III kanonizował go 6 lipca 1191 roku. Św. Malachiasz był pierwszym kanonizowanym irlandzkim świętym.

Żywot św. Malachiasza opisał św. Bernard z Clairvaux w dziele "Liber de vita et rebus gestis S. Malachiae".Gdy papież bł. Eugeniusz III, cysters, zwrócił się do swojego starego opata, św. Bernarda, po wskazówki jakimi miał się kierować jako papież, ten mu odpowiedział, że powinien poznać życie św. Malachiasza i pójść za jego przykładem.

Wnętrze kościoła p.w. św. Malachiasza w Belfaście

Patron:
Archidiecezji Armagh, diecezji Down i Connor.

Ikonografia:
Przedstawiany w stroju biskupa, czasami pouczający króla.
Jego atrybutem jest: mitra, pastorał, księga.

Varia:
Św. Malachiaszowi przypisywane są proroctwa o papieżach - Prophetia de summis Pontificibus. Zaczyna się to proroctwo od papieża Celestyna II w 1143 roku
i obejmuje 112 papieży aż do końca świata, opisując każdego krótkim zdaniem.
Po raz pierwszy zostało wydane w 1595 roku przez benedyktyna Arnolda Wiona w dziele "Lignum vitae". Św. Bernard w napisanym przez siebie żywocie św. Malachiasza nie wspomina o proroctwie.
.