1 marca 2010

Św. Albin z Angers

.
Święty biskup i wyznawca (470-550).

Znany również pod imieniem: Aubin.

Św. Albin egzorcyzmuje kobietę
"Żywot św. Albina", XIw.

Urodził się w 470 roku w szlacheckiej rodzinie w bretońskim Vannes, od dziecka bardzo pobożny. Zdecydował się zostać mnichem w wieku dwudziestu lat, a następnie w 504 roku mianowany opatem w Tincilloc (później przemianowane na Saint-Aubin). Był wzorem cnót znanym ze skromności, odważnym w obronie i głoszeniu wiary.

Św. Albin prezentuje mnicha Matce Bożej i Dzieciątku, XIVw.

W 529 roku został jednomyślnie wybrany i wyświęcony na biskupa Angers (Andegavum). Troszczył się o biednych, wdowy i sieroty, miał dar czynienia cudów. Starał się o wykup  niewolników i jeńców, często pokrywając koszty wykupu. Legenda głosi, że pewnego razu modlił się tak żarliwie o pomoc w uwolnieniu więźniów, że duża część kamiennych murów wieży w Angers upadła, umożliwiając im ucieczkę.

Św. Albin błogosławi wiernych
"Żywot św. Albina", XIw.

Św. Albin całą swoją energię poświęcał na walkę o prowadzenie religijnego życia opartego na Bożych przykazaniach przez wszystkie warstwy społeczne. Występował przeciw kazirodczym małżeństwom, co budziło sprzeciw możnowładców, wśród których najczęściej się zdarzały. Zwołał synody w Orleanie w 538, 541 i 549 roku, potępiające te praktyki.

Św. Albin na łożu śmierci
"Żywot św. Albina", XIw.

Jego długoletnim przyjacielem i doradcą był św. Cezary z Arles.


Zmarł 1 marca 550 roku w Angers, został pochowany w kościele p.w. św. Piotra. W 556 roku wzniesiono kościół jemu poświęcony i złożono doczesne szczątki w krypcie. W pobliżu kościoła założono opactwo, również nazwane imieniem św. Albina.

Wieża opactwa św. Albina w Angers

Jego kult rozpowszechnił się w średniowieczu na terenie Niemiec, Anglii i Polski. Św. Wenancjusz Fortunat, biskup Poitiers, napisał jego żywot.

Relikwie św. Albina znajdują się również w katedrze p.w. św. Germana w Paryżu oraz w kościele p.w. św. Pantaleona w Kolonii.

Agidius Ranbeck
"Calendarium benedictinum annuale", Augsburg 1677r.

Patron:
Wzywany w obronie przed piratami i gdy dziecku zagraża śmierć.

Ikonografia:
Przedstawiany w habicie zakonnym lub w stroju biskupim, z paralitykiem lub ślepcem, któremu przywraca wzrok.

Przysłowia:
Na św. Albina rzadka mina, bo post się zaczyna.
.