6 lutego 2010

Św. Dorota z Aleksandrii

.
Święta dziewica (zm. ok. 320r.)

Urodziła się w Aleksandrii, w zamożnej i poważanej rodzinie. Wyróżniała się pobożnością i urodą, wcześnie złożyła śluby dziewictwa. Cesarz Galeriusz zapałał ku niej żądzą i chciał ją zniewolić, więc św. Dorota potajemnie opuściła miasto i schroniła się na pustyni, spędzając czas na modlitwie. Za jej przykładem podobny sposób życia wybrało wielu innych. Zmarła w opinii świętości.

Niemcy, XVIIIw.
Bawarski wapień, złocony.

Z kolei Euzebiusz z Cezarei uważa, że był to cesarz Maksymin II. Gdy jego zaloty nie odniosły skutku, skazał dziewczynę na zesłanie, a sam zagarnął jej majątek. Euzebiusz nie wymienia jej imienia, ale  Rufin z Akwilei nazywa ją właśnie imieniem Dorota, oraz że uciekła do Arabii. W XVI wieku mylono ją ze św. Dorotą z Cezarei, której święto przypada w dniu 6 lutego, co spowodowało, że przyjęto ten dzień również jako święto Doroty z Aleksandrii.
.