19 lipca 2010

Św. Symmach

.
Święty papież i wyznawca (zm. 514).


Następca papieża Anastazego II, został wybrany papieżem w 498 roku.
Był pięćdziesiątym pierwszym papieżem (wg listy kard. Mercati z 1942).

Był synem Fortunata z Sardynii i został ochrzczony w Rzymie. Za papieża
Anastazego II pełnił funkcję archidiakona. Został wybrany papieżem
22 listopada 498 roku, w tym samym czasie część duchowieństwa wraz z rzymskimi senatorami, bardziej probizantyńska tzw. partia Henotikonu, wybrała archiprezbitera św. Praksedy, Wawrzyńca. Obaj elekci po wyborze zostali konsekrowani na biskupów i obaj zaapelowali do króla Ostrogotów, Teodoryka Wielkiego, który przebywał w Rawennie o rozstrzygnięcie sporu o to, który z nich jest prawowitym papieżem.
Król opowiedział się za Symmachem.


Wtedy też św. Symmach zwołał do Rzymu synod, do bazyliki św. Piotra, na którym uznano go za prawowitego papieża. Jednocześnie po raz pierwszy unormowano sposób przeprowadzania wyboru biskupa Rzymu. Postanowiono, że w przypadku podwójnej elekcji ten z kandydatów obejmie urząd, który uzyska większość głosów. Zabroniono także ubiegania się o godność papieską za życia urzędującego papieża.

Wawrzyniec ustąpił i został mianowany biskupem Nucerii w Kampanii.
Jego zwolennicy wspierani przez Bizancjum, na czele z senatorami Festusem
i Probinem, oskarżyli Symmacha przed królem italskim o zagarnięcie pieniędzy kościelnych, pożycie z kobietą i obchodzenie świąt Wielkanocnych wg starego kalendarza. Dla rozstrzygnięcia tych oskarżeń zwołano synod 23 października 502 roku, tzw. Synod Palmowy (Synodus Palmaris), który uznał, że osąd papieża należy pozostawić Panu Bogu i nie może być sądzony przez ludzi.

Św. Honoriusz, św. Agnieszka i św. Symmach (po prawej)
Mozaika, VIIw.
Bazylika p.w. św. Agnieszki za Murami w Rzymie
 
Teodoryk niezadowolony z orzeczenia synodu, pozwolił biskupowi Wawrzyńcowi na powrót do Rzymu, a Symmacha uwięziono w bazylice św. Piotra. Po czterech latach Teodoryk usunął Wawrzyńca i jego zwolenników z miasta, a papież odzyskał kościoły i majątki papieskie.

Św. Symmach w 513 roku znacznie rozszerzył uprawnienia wikariusza apostolskiego w Galii. Do Mszy św. celebrowanej przez biskupa wprowadził "Gloria in excelsis" (Chwała na wysokości). Upiększył bazylikę św. Piotra i wybudował pierwszą rezydencję papieską, na miejscu obecnej. Wybudował kościół p.w. św. Andrzeja
i bazylikę ku czci św. Agnieszki przy drodze aurelijskiej (Via Aurelia), a także bazylikę ku czci św. Agaty. Wspomagał znacząco katolickich biskupów w Afryce, którzy cierpieli prześladowania od ariańskich Wandalów.

Papież wysłał paliusz św. Cezaremu z Arles, był to pierwszy biskup spoza Italii, który otrzymał papieski paliusz jako symbol władzy.

Zmarł 19 lipca 514 roku w Rzymie i został pochowany w portyku bazyliki św. Piotra, niestety nie odnaleziono dokładnego miejsca pochówku.

Ikonografia:
Przedstawiany w stroju papieskim. Jego atrybutem jest: paliusz, mitra, pastorał, księga.
.