14 października 2010

Św. Kalikst I

.
Święty papież i męczennik (zm. 222).


Następca papieża św. Zefiryna, został wybrany papieżem w 217 roku.
Był szesnastym papieżem (wg listy kard. Mercati z 1942).


Kalikst był synem Domicjusza, z pochodzenia rzymianinem. Przez jakiś czas był niewolnikiem Karpofora, chrześcijanina i cesarskiego dworzanina. Przez nieszczęśliwe operacje bankowe, przez które roztrwonił znaczne kwoty, został wtrącony do więzienia w kopalniach Sardynii. Został uwolniony przez cesarza, za wstawiennictwem Marcji, wstąpił po powrocie do Wiecznego Miasta do stanu duchownego. Święceń diakonatu udzielił mu św. Zefiryn, biskup Rzymu. Zyskał jego zaufanie, a po jego śmierci wybrano go kolejnym papieżem, w 217 roku.

 Mszał Rzymski, Awinion, XIVw.

Przypisuje mu się wprowadzenie postu nazywanego Krzyżowymi Dniami, przez trzy dni przed Wniebowstąpieniem. Wybudował kościół p.w. NMP na Zatybrzu (Santa Maria in Tarstevere). Naprawił i znacznie rozbudował jeden z największych chrześcijańskich cmentarzy przy drodze appijskiej (Via Appia), nazwanych katakumbami Kaliksta (Coemetarium Callisti).

 "Żywoty świętych", il. Richard de Montbaston, XIVw.

Św. Kalikst potępił naukę Sabeliusza, zwolennika skrajnego monarchianizmu modalnego, twierdzącego, że Pan Bóg jest jedną osobą, która objawiła się światu na trzy sposoby (modus).

Konsul Palmacjusz składający ofiarę bożkom. Św. Kailkst chrzci Palmacjusza i jego domowników.
"Speculum historiale" Wincentego de Beauvais, XVw.

Wydał dekret łagodzący rygoryzm i pozwalający na odpuszczanie grzechów ciężkich (mortalia).Z tego powodu doszło do sporów w łonie Kościoła, a św. Hipolit oskarżył papieża o laksyzm. Rozpoczął tworzenie parafii wiejskich na obrzeżach Rzymu.

Mszał Rzymski, Berry, XIVw.

Według niektórych źródeł św. Kalikst został uwięziony w 222 roku, a w czasie zamieszek wrzucono go z kamieniem młyńskim u szyi do studni.

Krypta papieska w katakumbach Kaliksta w III/IVw.
Rys. Giovanni Battista de Rossi, 1867r.

Został pochowany na cemetarium Kalepodiusza, później jego doczesne szczątki przeniesiono do kościoła Najświętszej Maryi Panny na Zatybrzu. W 836 roku część relikwii św. Kaliksta trafiła do Fuldy, część do opactwa w Cisoing koło Lille, a stamtąd do katedry w Reims. Piotr Pruszcz w  "Stołecznego miasta Krakowa kościołach i klejnotach" podaje, że relikwie św. Kaliksta były przechowywane w katedrze na Wawelu.

Bazylika NMP na Zatybrzu (Santa Maria in Trastevere) w Rzymie

Szczegóły o życiu i działalności św. Kaliksta podaje "Philosophumena" przypisywana św. Hipolitowi.

 Bazylika p.w. św. Piotra w Rzymie

Patron:
Grabarzy, trumniarzy.

Ikonografia:
Przedstawiany w stroju papieskim. Jego atrybutem jest: mitra, paliusz, pastorał, palma, studnia, koło młyńskie.

 Katedra NMP w Reims, Szampania
Varia:
Kardynałem-prezbiterem bazyliki NMP na Zatybrzu był kard. Stanisław Hozjusz oraz kard. Stefan Wyszyński, a obecnym - kard. Józef Glemp.
.