16 marca 2011

Św. Julian z Lescar

.
Święty biskup i wyznawca (zm. 400).

Św. Julian wskrzeszający zmarłego i uzdrawiający chorych.
"Speculum historiale" Wincenty de Beauvais, XVw.

Był diakonem w Trewirze, tam też miejscowy biskup Leoncjusz konsekrował św. Juliana na biskupa i wysłał go z misją ewangelizacyjną na tereny południowej Galii, gdzie szerzyło się bałwochwalstwo. Po przybyciu na miejsce, św. Julian założył swoją siedzibę w Lascura (Lescar), w prowincji Benearum (Bearn).

Zapinka ze św. Julianem, XIVw.

Zasłynął szeroko nie tylko dzięki niezwykłej pobożności i pokorze, ale również tym, że z Bożej mocy dane mu było czynić cuda.

Zmarł 16 marca 400 roku, został pochowany w Lescar.

Kościół pw. św. Juliana w Lescar, Akwitania

Bollandyści (hagiografowie kontynuujący dzieło jezuity, o. Jana Bollanda, który zmarł w 1665 roku) jako datę wspomnienia św. Juliana z Lescar podają również 21 sierpnia.

Kościół pw. św. Juliana z Lescar w Mouches, Midi-Pyrenees

Ikonografia:
Przedstawiany w szatach biskupich. Jego atrybutem jest: mitra, pastorał.

Patron:
Lescar, niepełnosprawnych i chorych.
.

Św. Julian z Tarsu

.
Święty męczennik (zm. ok. 305).

Znany również jako: Julian z Anazarbus, Julian z Cylicji.

Urodził się w Anazarbus w Cylicji, w rodzinie pogańskiego senatora i chrześcijanki. Gdy wybuchły prześladowania za cesarza Dioklecjana, namiestnik Marcjan pojmał młodzieńca i torturami próbował odwieść go od prawdziwej wiary. Św. Julian nie poddawał się ani namowom, ani męczarniom, więc urzędnik kazał go włóczyć za wielbłądem po ulicach miast prowincji, przez prawie rok. W końcu widząc, że nic nie wskóra, nakazał, aby św. Juliana w worku wypełnionym kamieniami, z wężami i skorpionami w środku, wrzucono do morza.


Jego ciało wyłowili chrześcijanie u brzegów Aleksandrii i tam je pochowali. Później doczesne szczątki Świętego złożono w kościele w Antiochii.

Św. Jan Chryzostom poświęcił św. Julianowi jedną ze swych Homilii.

Św. Julian z Tarsu bywa czasami mylony ze św. Julianem z Antiochii, który również był męczennikiem za namiestnika Marcjana.

Ikonografia:
Przedstawiany jako młodzieniec, często w chwili śmierci, z czterema aniołami na trumnie. Jego atrybutem jest: palma.
.