9 marca 2011

Św. Katarzyna z Bolonii OSC

.
Święta ksieni i dziewica (1413-1463).

Znana również jako: Katarzyna de'Vigri.

Św. Katarzyna z dobroczyńcami
Flam. anonim, ok. 1480r.
Courtlad Gallery w Londynie

Katarzyna de'Vigri przyszła na świat 8 września 1413 roku w patrycjuszowskiej rodzinie Benwenuty Mammolini i Jana de'Vigri, doktora praw uniwersytetu w Padwie, pozostającego na usługach dworu księcia Ferrary, Mikołaja III d'Este.

Mając dziesięć lat, wszechstronnie wykształcona dziewczynka została damą dworu książęcej córki, Małgorzaty, pełniąc tę funkcję aż do ślubu księżniczki w 1427 roku. Wtedy też, odrzucając propozycje małżeństwa, postanowiła wraz z innymi pobożnymi pannami wstąpić do Trzeciego Zakonu św. Franciszka. Tercjarki żyły w klasztorze według reguły św. Klary, w 1432 roku złożyły śluby zakonne. W 1456 roku św. Katarzyna została przeoryszą nowego klasztoru w Bolonii, który powstał przy kościele pw. Bożego Ciała.

Guglielmo Giraldi, ok.1469r.

Oddawała się z zapałem modlitwie i pokucie w celu nawrócenia grzeszników. Głęboka pokora, niezwykła pobożność i bogobojność szły w parze z darem czynienia cudów, proroctw i objawień.

Madonna z Dzieciątkiem w owocem, ok.1440r.
miniatura namalowana przez św. Katarzynę

Zmarła 9 marca 1463 roku, trzykrotnie wymawiając Imię Jezus. Jej ciało pochowano w ziemi, a po osiemnastu dniach nad jej grobem odnotowano liczne cuda. Przez ten cały czas z ziemi wydobywał się piękny zapach, więc zakonnice poprosiły spowiednika o wydanie zgody na ekshumację i pochowanie przeoryszy w trumnie. Gdy odkryto nienaruszone ciało św. Katarzyny, z którego unosił się niebiański zapach, postanowiono umieścić jej doczesne szczątki w kaplicy kościoła, siedzące na tronie. Znajdują się tam do dzisiaj.

Relikwie św. Katarzyny
Kościół pw. Bożego Ciała w Bolonii

Pierwszą biografię św. Katarzyny napisała bł. Iluminata Bembi,  a rękopis znajduje się w archiwum bolońskiego klasztoru.

W 1592 roku jej imię wpisał do Martyrologium Rzymskiego papież Klemens VIII. Beatyfikował ją papież Klemens XI dnia 13 listopada 1703 roku, a kanonizował 22 maja 1712 roku w uroczystość Trójcy Przenajświętszej, po długim i pracochłonnym procesie. Bullę kanonizacyjną opublikował papież Benedykt XIII w 1724 roku.

Co roku, w dniach 8-16 marca, w Bolonii obchodzona jest uroczyście oktawa ku czci św. Katarzyny.

 Strona tytułowa "Żywotu św. Katarzyny z Bolonii" Jakuba Grassetiego SI, 1724r.


Patronka:
Bolonii, artystów, malarzy. Wzywana w obronie przed pokusami.

Ikonografia:
Przedstawiana w habicie klaryski, z bosymi stopami. Jej atrybutem jest: Dzieciątko Jezus, księga, krzyż, lilia.

Cytat:

"Przywdziejcie zbroję Bożą, abyście mogli się ostać wobec zasadzek szatana! Wszyscy, którzy posiadają tak szlachetne przymioty umysłu i serca, że pragną wziąć krzyż ze względu na Pana Naszego Jezusa Chrystusa, który poległ na polu walki, aby nam przywrócić życie, powinni koniecznie do tego rodzaju walki przywdziać zbroję, a szczególnie tę, którą tu po kolei wymienię. Po pierwsze pilność, po drugie - nieufność wobec siebie samego, po trzecie - zaufanie Bogu, po czwarte - pamięć o Męce Pańskiej, po piąte - pamięć o swojej śmierci, po szóste - pamięć o chwale Bożej, po siódme - kierowanie się powagą Pisma Świętego."

Dzieła:
"Siedem broni duchowych"
"Rosarium" poemat
"Kazania"
"Hymny, traktaty i listy"
"Korona Matki Chrystusowej"

Varia:
W Polsce wizerunek św. Katarzyny z Bolonii z 1772 roku znajduje się w retabulum ołtarza św. Mikołaja w katedrze pw. Wniebowzięcia NMP i św. Andrzeja we Fromborku oraz na pacyfikale z XV wieku w kościele pw. św. Mikołaja i św. Anny w warmińskim Sząbruku.

Pod koniec XX wieku odkryto niepublikowane dotąd prace św. Katarzyny.

O  św. Katarzynie:
"Niech przykład św. Katarzyny pobudzi nas do pokornego posłuszeństwa woli Bożej w naszym codziennym wysiłku, aby zostać wiernymi jego planom w odniesieniu do naszego życia."
Ojciec Święty Benedykt XVI, audiencja generalna 29 grudnia 2010 roku
.