21 lipca 2010

Św. Prakseda z Rzymu

.
Święta dziewica i wyznawczyni (zm. ok. 164).


Po przybyciu do Rzymu św. Piotr ochrzcił senatora św. Pudensa wraz z całą jego rodziną i służbą, w tym i obie córki: św. Pudencjanę i św. Praksedę. Apostoł przez siedem lat mieszkał w senatorskim domu, w późniejszych latach na jego miejscu wzniesiono kościół poświęcony św. Pudencjanie.

Simon Pignoni, 1660r.
Luwr w Paryżu

Prakseda cały swój majątek poświęcała na uczynki miłosierne i jałmużny dla ubogich. Razem ze swoją siostrą pomagała męczennikom i niosła im pocieszenie. Ukrywały w swym domu ciała męczenników i przygotowywały je do pochówku w katakumbach. Krew zbierały do specjalnych flakonów, które składano w grobach, jako dowód męczeństwa. Resztę krwi wlewano do studzienek, tylko do tego przeznaczonych.

Johannes Vermeer, ok.1655r.
kolekcja prywatna w Princeton, New Jersey
Wzorowany na obrazie Felice Ficharellego z 1645r.

Na jej prośbę papież św. Pius I w 160 roku pozwolił na wzniesienie małej kapliczki,
w której mogliby się spotykać chrześcijanie.

Św. Prakseda pomaga w godnym pochówku ciał męczenników
"Święci na każdy dzień" Edelvives, 1960r.

Umarła 21 lipca około 164 roku, została pochowana w katakumbach Pryscylli przy drodze waleriańskiej (Via Valeriana). Jej relikwie papież św. Paschalis złożył wraz
z relikwiami św. Pudencjany w Bazylice p.w. św. Praksedy, którą wzniósł na miejscu kapliczki.


Bazylika p.w. św. Praksedy (Basilica di Santa Prassede) w Rzymie

Kult św. Praksedy w Polsce
Kościół p.w. św. Praksedy znajduje się w Dokudowie na Podlasiu. Pod tym wezwaniem wzniesiono w 1696 roku z fundacji Karola St. Radziwiłła cerkiew unicką, w 1875 roku został zamieniony na cerkiew prawosławną przez rząd rosyjski, doszczętnie spaloną w 1915. Obecny drewniany, orientowany budynek kościoła pochodzi z 1928 roku (ikonostas przeniesiono do Terespola).

 Kościół p.w. św. Praksedy i św. Jozafata w Zamchu

W Zamchu w lubelskiem znajduje się kościół p.w. św. Praksedy i św. Jozafata ufundowanym przez hrabiego Konstantego Zamojskiego w 1842 roku. W latach 1875-1919 został zamieniony na cerkiew, później oddano go katolikom.

Św. Paschalis, św. Prakseda i św. Piotr (po prawej)
Mozaika z Bazyliki p.w. św. Praksedy w Rzymie

Patronka:
Panien, samotnych kobiet, szukających miejsc parkingowych.

Ikonografia:
Przedstawiana w stroju z epoki. Jej atrybutem jest: waza, gąbka, białe róże, krzyż.


Varia:
Tytuł kardynała-prezbitera Bazyliki p.w. św. Praksedy nosili św. Karol Boromeusz
i św. Robert Bellarmin. W Bazylice jest przechowywana mitra i mucet św. Karola Boromeusza oraz fragment kolumny przy której biczowano Pana Jezusa, przywieziony do Rzymu przez kardynała Jana Colonnę w 1223 roku.
.