27 stycznia 2011

Św. Julian z Le Mans

.
Święty biskup (IVw.).

Został konsekrowany na biskupa w Rzymie i wysłany przez papieża do Galii, aby tam głosić Ewangelię, w okolice Le Mans, gdzie pełnił swą posługę w latach 301-348.

Legenda głosi, że św. Julian modlitwami sprawił, że miasto przestało mieć kłopoty z wodą pitną. Zarządzający miastem nawrócił się wraz z całą rodziną i podarował na rzecz Kościoła część swego pałacu, który służył jako pierwsza katedra w Le Mans.

Papież konsekruje św. Juliana na biskupa
Witraż w katedrze p.w. św. Juliana w Le Mans

Dzięki niemu nawróciło się wielu, dbał o biednych, przypisywano mu też cud wskrzeszenia zmarłego.

Katedra p.w. św. Juliana z Le Mans

Na starość zrezygnował z urzędu i żył jako pustelnik w Sarthe, gdzie zmarł 27 stycznia.

Część relikwii była przechowywana od czasów średniowiecza w kościele Saint-Julian-du-Pre, ale w 1562 roku zostały zbezczeszczone i spalone przez hugenotów. Relikwię głowy Świętego od 1254 roku przechowywano w katedrze w Le Mans. Część relikwii w 1243 roku została przekazana biskupowi Padebornu.

Św. Julian chrzci pierwsze 3000 nawróconych
Witraż w katedrze p.w. św. Juliana z Le Mans


Jego święto było również obchodzone w południowej Anglii, zwłaszcza w klasztorach benedyktyńskich, ponieważ Henryk II Plantagenet urodził się w Le Mans.

Patron:
Winiarzy i żonglerów.

Ikonografia:
Przedstawiany w stroju biskupa z księgą.

Lektura:
Jakub de Voragine "Złota legenda" - "Żywot św. Juliana z Le Mans"
.