11 lutego 2010

Św. Caedmon OSB

Święty mnich i wyznawca (zm. ok. 680r.)

Znany również pod imieniem: Ceadman, Cadfan.

Jest jednym z dwóch najwcześniejszych znanych poetów anglo-saksońskich (drugi to Cynewulf). Autor pierwszego wiersza zapisanego w języku angielskim, nazywany ojcem poezji angielskiej. Niektóre źródła podają, że był Celtem.

Witraż w kaplicy kościoła p.w. św. Marii Magdaleny, 1905r.
Richmond, Wielka Brytania

Według relacji św. Bedy Czcigodnego, mieszkającego w klasztorze w Wearmouth, Caedmon pasł krowy w klasztorze benedyktyńskim Whitby (Streoneshalh) w Yorskshire. Podczas wieczerzy był zwyczaj, że mnisi podając sobie harfę z rąk do rąk śpiewali pobożne pieśni. Caedmon zawstydzony tym, że nie umiał ani śpiewać ani grać, zawsze wcześniej opuszczał refektarz. Pewnego wieczoru gdy w oborze pogrążony był we śnie, został wezwany do opiewania chwały Stwórcy (cantor Theodidactus). Zaczął śpiewać wiersze o stworzeniu świata, których nigdy nie słyszał. Wiersz ten w wersji łacińskiej zapisał św. Beda w swojej historii Kościoła. Rano zaśpiewał przed ksienią opactwa w Whitby , św. Hildą, oraz innymi, którzy zaraz poznali, że otrzymał wspaniały dar Boży. Św. Hilda zachęcała go aby poszedł za swoim nowym powołaniem i wstąpił do klasztoru. Wyróżniał się bogobojnością i wielkim zapałem do głoszenia chwały Stwórcy.

Ruiny opactwa w Whitby
Przeżyło najazd Wikingów, nie przeżyło Henryka VIII

Czując zbliżającą się śmierć, kazał przenieść się do klasztornego hospicjum dla nieuleczalnie chorych i tam w otoczeniu przyjaciół, zmarł przed Nokturnami. Według pism Wilhelma z Malmesbury został pochowany w Whitby, a jego świętość została potwierdzona przez wiele cudów.

Patron:
Poetów.

Ikonografia:
Przedstawiany z harfą i zwojem, czasami w stroju zakonnika.
.