4 stycznia 2013

Św. Rygobert z Reims

.
Święty biskup i benedyktyn (zm.743r.)

Znany też pod imieniem: Rigobert, Robert.

Rigobert urodził się w Ribemont we francuskiej Pikardii w rodzinie frankijskiego szlachcica. Czując od wczesnych lat młodości powołanie do życia zakonnego wstąpił do klasztoru benedyktyńskiego w Orbais. Jego mądrość i troska o dobro współbraci sprawiły, że wybrano go opatem. W 689r. Rygobert został mianowany biskupem Reims. Był zaufanym frankijskiego majordomusa Pepina z Herstalu i ochrzcił jego nieślubnego syna Karola Młota. Od króla Dagoberta III otrzymał dla swojego biskupstwa egzempcję z wszystkich danin i posług na rzecz dworu, a od Pepina otrzymał dobra królewskie Gernicourt nad rzeką Aisne na własność.

W czasie decydującej fazy walk o władzę, jakie toczyły się po śmierci Pepina za długo zwlekał ze stanięciem po stronie Karola Młota i w 717r. został po objęciu władzy przez niego pozbawiony urzędu. Skazano go na wygnanie do Gaskonii, a jego biskupstwo objął biskup Milo z Trewiru. Wprawdzie Karol Młot wkrótce go zrehabilitował, ale Rigobert zrezygnował z powrotu do Reims i wycofał się do Gernicourt, gdzie żył jako pustelnik. Tam też zmarł w 743r.

Jego doczesne szczątki zostały przewiezione w 864r. do Reims, gdzie w 872r. złożono je w tamtejszym kościele pw. św. Teodoryka (Saint-Thierry). Część z nich trafiła później do Paryża.


Legenda:
Rygobert był świętym kapłanem, znoszącym cierpliwie i bez narzekania wszystko to, co zsyłał mu Pan Bóg. Gdy popadł w niełaskę u króla zesłano go do biednej wioski w Gaskonii, zamieszkanej przez ludzi ubogich duchem i niezamożnych. Nie chcieli się dzielić tym co mieli z innymi i nigdy nie przyszło im na myśl, że ich biskup jest biedny i przymiera głodem.

Z Rygobertem zamieszkał chłopiec imieniem Piotr, który miał mu pomagać w obejściu.Gdy Rygobert wybrał się do Reims, aby zapłacić podatki, zabrał ze sobą chłopca, a zarządca, który bardzo szanował Rygoberta zaprosił ich obu na obiad wiedząc, że często głodują. Ale Rygobert musiał odmówić, bo spieszyli się z powrotem do domu, żeby odprawić Mszę św. Gdy już wychodzili służący przyniósł im od swojego pana wielką gęś. Rygobert i Piotr ucieszyli się bardzo, że dzięki temu podarunkowi najedzą się do syta. Nagle chłopiec potknął się i wypuścił gęś z objęć , a ta natychmiast odfrunęła.

Malec strasznie się zasmucił, że z jego winy przepadł im obiad. Rygobert pocieszał go jak umiał, mówiąc, że na pewno Pan Bóg ześle im coś innego do jedzenia. I wtedy równie nagle jak uciekła, przyleciała do nich biała gęś i szła za nimi aż do wsi. Ale tam już nie mieli sumienia, by ją zabić i zjeść, bo gęś chodziła za nimi krok w krok, jak wierny pies.

Wtedy mieszkańcy wioski spostrzegli, że do tej pory nie doceniali zacności swojego biskupa. Zebrali się razem i każdy przyniósł coś do jedzenia, a także obiecali Rygobertowi, że już nigdy nie będzie przymierał głodem.

Lektura:
Jakub de Voragine "Złota legenda" - "Życie św. Rigoberta"

3 stycznia 2013

Św. Anterus

Święty papież (zm. 236).Znany również jako: Anteros, Antheros.

Następca św. Poncjana, został wybrany papieżem 21 listopada 235 roku.
Był dziewiętnastym papieżem (wg listy kard. Mercati z 1942).

O papieżu Anterusie źródła wspominają niewiele. Urodził się w kalabryjskim Petilii Policastrum, a jego ojciec Romulus był z pochodzenia Grekiem.

 Krypta papieska w katakumbach św. Kaliksta, Rzym

Niektórzy hagiografowie podają, iż św. Anterus zginął jako męczennik za czasów cesarza Maksymiliana Traka. Został pochowany, jako pierwszy papież, w krypcie papieskiej w cemetarium św. Kaliksta przy Drodze Appijskiej (Via Appia).

Bazylika św. Piotra w Rzymie
Carlo Maderno, ok. 1612

Część relikwii odnaleziono w kościele pw. św. Sylwestra (San Silvestro in Capite) na Polu Marsowym, w listopadzie 1595 roku, w czasie odbudowy zleconej przez papieża Klemensa VIII.Relikwie św. Anterusa przechowywane są także w kościele pw. św. Sykstusa (San Sisto Vecchio), w niszyw lewej ścianie świątyni.

Fragm. płyty nagrobkowej św. Anterusa
Lexikon fur Theologie und Kirche, tom I, 1930r.

Ojciec "chrześcijańskiej archeologii" - Jan Baptysta de Rossi -  w 1854 roku odkrył w katakumbach fragment płyty nagrobkowej z greckim epitafium.

Ikonografia:
Przedstawiany jako papież. Jego atrybutem jest: mitra, paliusz, palma.