6 kwietnia 2011

Św. Sykstus I

.
Święty papież (zm.125).

Znany również jako: Xystus.


Następca papieża św. Aleksandra I, został wybrany papieżem w roku 115.
Był siódmym papieżem (wg listy kard. Mercati z 1942).


Elvidius Xystus był synem rzymianina Pastora. Imię Xystys najprawdopodobniej pochodzi z greckiego. Wybrano go papieżem w 115 roku, po śmierci św. Aleksandra I. Niewiele wiadomo o jego pontyfikacie, poza tym, że wydał dekret o tym, iż tylko kapłani mogą dotykać kielicha i pateny oraz że kapłan po odmówieniu Prefacji razem z wiernymi odmawia Sanctus. Przypisuje mu się autorstwo dwóch listów - o Trójcy Przenajświętszej i prymacie biskupa Rzymu.

Rafael Sanzio, 1513-1514
fragm. Madonny Sykstyńskiej
Gemaldegalerie w Dreźnie

Bazylika pw. św. Piotra w Rzymie
Carlo Maderno, ok. 1612, portyk

Zmarł w 125 roku, niektóre źródła podają, że był męczennikiem za wiarę.

Pochowany na Watykanie, jego relikwie znajdują się w katedrze Wniebowzięcia NMP w Alife i katedrze św. Pawła w Alatri (w tej samej, w której miał miejsce Cud Eucharystyczny w 1228 roku).

 Katedra pw. św. Pawła w Alatri, Lacjum

Patron:
Alatri, Alife.

Ikonografia:
Przedstawiany jako biskup Rzymu. Jego atrybutem jest: tiara, pastorał, paliusz, palma.

Srebrny relikwiarz procesyjny z wotami
Alife, Kampania

Varia:
Opat z Alife, Aleksander, opisuje w jaki sposób relikwie św. Sykstusa I trafiły do miasta. Książę Ranulf II z Alife, wywodzący się z normandzkiego rodu Drengot Quarrel, udał się do Rzymu w grudniu 1131 roku, aby spotkać się z antypapieżem Anakletem II (Pietro Pierleoni, 1130-1138), który cieszył się silnym poparciem Normanów. Powodem wizyty księcia była zaraza pustosząca jego miasto i okolice. Poprosił Anakleta o relikwie "wielkiego świętego", które mógłby zabrać ze sobą, aby razem z duchowieństwem i mieszkańcami Alife przejść w uroczystej procesji, błagając Pana Boga o ratunek. W tym samym okresie w bazylice św. Piotra zawaliła się część nawy bocznej i runęła na ołtarz w którym przechowywano relikwie św. Sykstusa I. Na czas remontu urnę z relikwiami otrzymał właśnie Anaklet, który w styczniu 1132 roku podarował papieskie relikwie normandzkiemu księciu, który zabrał je ze sobą do Alife. Przez wiele lat relikwie spoczywały w kościele św. Sykstusa za Murami (San Sisto Extra Moenia). Dnia 11 sierpnia 1135 roku w uroczystej procesji przeniesiono je do nowo wybudowanej katedry. Od tego czasu, co roku, wieczorem 10 sierpnia srebrny relikwiarz procesyjny z XVII wieku jest wystawiany w kościele pw. św. Sykstusa, a następnego dnia przed południem procesja z papieskim popiersiem wyrusza do katedry.

Ołtarz z relikwiami św. Sykstusa I, tzw. tusellu, 1960r.
Katedra Wniebowzięcia NMP w Alife, Kampania

Bezcenny siedemnastowieczny relikwiarz został skradziony w 1984 roku, dwa lata później na podstawie zdjęć i dokumentów, dwóch miejscowych złotników wykonało wierną kopię.

 
Procesja w Alatri, Lacjum
 
Kolejna legenda, z konkurującego przez wieki z Alife, miasta Alatri podaje inną wersję wydarzeń. Urnę z relikwiami wieziono na grzbiecie osła, który na rozwidleniu dróg zamiast pójść w kierunku Alife, poszedł do Alatri. Nie pomagały ani razy, ani próby przekupienia osła smakołykami, uparte zwierzę szło przed siebie, nie pozwalając ściągnąć sobie z grzbietu cennej urny. Gdy dotarł do Alatri, skierował się w stronę katedry pw. św. Pawła i tam przed samymi drzwiami zgiął przednie kopyta. W ten sposób relikwie św. Sykstusa trafiły do Alatri. Na pocieszenie mieszkańcy Alife dostali relikwię palca świętego papieża. Dopiero badania przeprowadzone w latach osiemdziesiątych XX wieku wykazały, iż oba miasta mają "po połowie" relikwii św. Sykstusa.
.