1 czerwca 2010

Św. Kaprazjusz z Lerynu

.
Święty pustelnik i wyznawca (zm.430).

Urodził się w Galii. Był pustelnikiem żyjącym w Lerynie, gdy dołączyli do niego
św. Honorat z Arles wraz ze swym bratem Wenancjuszem. Postanowili udać się na pielgrzymkę do Ziemi Świętej i odwiedzić święte miejsca w Palestynie oraz eremy
w Syrii i Egipcie. Niestety Wenancjusz zmarł w drodze, w Achai, więc św. Honorat
i św. Kaprazjusz musieli skrócić swoją podróż.

 Leryn (Saint-Honorat)

Powrócili do Galii i osiedlili się na wzgórzach w pobliżu Frejus, po czym wrócili do Lerynu. W swoim duchowym życiu naśladowali Ojców Pustyni. Po krótkim czasie dołączyło do nich wielu nowych chętnych, wszyscy żyli według reguły
św. Pachomiusza, której zasadą była uniformizacja stylu życia, ubioru, posiłków. Mnichów miały cechować czystość, ubóstwo i posłuszeństwo oraz powściągliwość
w kontaktach ze współbraćmi. Gdy św. Honorat został biskupem Arles, św. Kaprazjusz zastąpił go w sprawowaniu funkcji opata.

Pozostałości grobowca św. Kaprazjusza
Opactwo św. Kaprazjusza w Aulla, Toskania

Św. Kaprazjusz zmarł 1 czerwca 430 roku. Został pochowany w opactwie w toskańskim Aulla, dokąd jego relikwie sprowadzono, chcąc wyjednać sobie za pośrednictwem Świętego, ochronę miasta przed atakiem Saracenów. Wykopaliska archeologiczne potwierdziły obecność grobu św. Kaprazjusza, z lat 1000-1050 oraz wydobyto zdobiony relikwiarz.
.