11 stycznia 2010

Św. Hygin

.
Święty papież i męczennik (zm.142r.).

Urodził się w Atenach. Jego pontyfikat trwał cztery lata (ok. 136 - ok.140), był następcą Telesfora i dziewiątym papieżem. Głównym źródłem wiadomości o nim jest "Liber pontificalis" św. Ireneusza z Lyonu, który wspomina, że zanim został papieżem zajmował się filozofią, oraz że za jego pontyfikatu przybyli do Rzymu dwaj znani gnostycy - Walenty z Aleksandrii i Cerdon z Syrii, aby potwierdzić swoją łączność z Kościołem.
Ustalił hierarchię duchowieństwa. Postanowił, że wszystkie kościoły mają być konsekrowane. Zarządził, aby przy chrzcie byli obecni ojciec i matka chrzestna i pomagali w kierowaniu na drogę wiary.

Martyrologia podają, ze zmarł w więzieniu. Po śmierci został pochowany na Wzgórzu Watykańskim, niedaleko grobu św. Piotra.


Bazylika św. Piotra, Rzym


Dzieła:
"O wierze i sprawach religii"
"List do Ateńczyków"