10 stycznia 2010

Św. Agaton

.
Święty papież (ok. 577-681).

Urodził się w bogatej rodzinie greckiej na Sycylii. Po śmierci rodziców rozdał cały majątek i z błogosławieństwem żony wstąpił do klasztoru św. Hermesa w Palermo. Zakonnik reguły św. Benedykta.

Został wybrany papieżem 27 czerwca 678r. Obejmując urząd miał prawie 100 lat, co czyni go najstarszym wybranym papieżem. Był siedemdziesiątym dziewiątym papieżem (wg listy kard. Mercati z1945r.)Agidius Ranbeck
Calendarium annuale benedictinum, Augsburg 1677

Był rozjemcą w sporze pomiędzy św. Wilfrydem z Yorku a św. Teodorem z Canterbury w sprawie granic diecezji w Anglii. Był to pierwszy odnotowany przypadek, gdy biskupi Anglii zwrócili się o pomoc do Rzymu. W 680r. odprawił synod w Rzymie, na którym potępił monoteletów (uznawali dwie natury Chrystusa, ale twierdzili, że ma jedną wolę). Napisał kilka pism dotyczących natury i woli Chrystusa. W tym samym roku w porozumieniu z Konstantynem Pogonatem zezwolił na zwołanie VI soboru powszechnego w Konstantynopolu, a jego autorytet i pisma wpłynęły na pojednanie Konstantynopola z Rzymem.

Zmarł 10 stycznia 681r. w Rzymie.

Ikonografia:
Przedstawiany z długim krzyżem.
.