22 lutego 2010

Św. Małgorzata z Kortony TOSF

.
Święta pokutnica (1247-1297).

Dom rodzinny św. Małgorzaty w Laviano

Urodziła się w 1247 roku w Laviano (Toskania), jej rodzice byli pobożnymi i uczciwymi ziemianami. Matka zmarła, gdy Małgorzata miała siedem lat, ojciec ponownie się ożenił dwa lata później. Niestety macocha nie darzyła pięknej pasierbicy ciepłym uczuciem, traktowała ją bardzo źle. Mając szesnaście lat, zapomniawszy o Bogu o dobrym imieniu, Małgorzata uciekła z Arseniuszem, młodym szlachcicem z Montepulciano i żyła z nim bez sakramentalnego błogosławieństwa przez dziewięć lat. Z ich związku narodził się syn. Pewnego dnia 1274 roku Arseniusz został napadnięty, ograbiony i zamordowany przez zbójców, a porzucone i okaleczone ciało znalazł i rozpoznał jego pies myśliwski.

Fresk z bazyliki p.w. św. Małgorzaty w Kortonie

Małgorzata ujrzała w tym tragicznym zdarzeniu znak od Boga. Wypędzona przez rodzinę kochanka, przyznała się publicznie do swojego grzechu, z powrozem u szyi udając się do kościoła parafialnego w Laviano, chcąc naprawić swoją pokutą zgorszenie jakie wzbudziło jej grzeszne życie. Ojciec ją przyjął i wybaczył, ale w domu rodzinnym nie mogła pozostać ze względu na macochę, więc udała się do Kortony, aby wstąpić do trzeciego zakonu św. Franciszka.

 Witraż F.Zettlera z 1923r., kaplica w Ohio

Jej uroda stanowiła przeszkodę w przyjęciu do zakonu, ale w końcu po spowiedzi generalnej i trzyletniej próbie została dopuszczona do uroczystej profesji. Odtąd oddała się praktykom pokutnym, umartwieniom oraz posłudze chorym i ubogim. Znosiła z wielką pokorą obmowę i plotki o tym jakoby jej pokuta była udawana.

Gaspare Traversi, ok.1758r.
Metropolitan Museum w Nowym Jorku

W 1286 roku wraz z innymi tercjarkami stworzyły wspólnotę zajmującą się biednymi i chorymi, zakładając szpital w Kortonie (Santa Maria della Misericordia). Syn Małgorzaty wstąpił do franciszkanów i przyjął święcenia kapłańskie.

Ekstaza św. Małgorzaty
Giovanni Lanfranco, 1622r.
Palazzo Pitti we Florencji

Św. Małgorzata odznaczała się szczególnym nabożeństwem do Męki Chrystusowej, Najświętszego Sakramentu (przyjmowała codzienną Komunię Świętą) i różańca. Została obdarzona stygmatami, miała wizje, w jednej z nich poznała datę swojej śmierci.

Maska pośmiertna św. Małgorzaty

Zmarła 22 lutego 1297 roku. Jej grób wcześnie zasłynął cudami, a gdy 400 lat po śmierci go otwarto, znaleziono nietknięte ciało Świętej, wydające piękny zapach. Papież Leon X pozwolił na obchodzenie kultu św. Małgorzaty w Kortonie i całej diecezji w roku 1518, papież Urban VIII rozciągnął to pozwolenie na cały zakon franciszkański w 1623, a papież Benedykt XIII uroczyście ją kanonizował 16 maja 1728 roku. Ciało Świętej znajduje się kryształowym sarkofagu w ołtarzu głównym bazyliki w Kortonie, a po prawej stronie prezbiterium wisi krucyfiks przed którym św. Małgorzata się modliła i z którego Pan Jezus do niej przemówił.

Bazylika p.w. św. Małgorzaty w Kortonie

Jest nazywana seraficką Marią Magdaleną. Najobszerniejszym źródłem wiadomości o życiu i objawieniach Świętej jest "Legenda o św. Małgorzacie", napisana przez jej spowiednika o. Giunto Bevegnati.

"Żywot św. Małgorzaty" Arezzo, schyłek XIIIw.

Patronka:
Diecezji i miasta Kortony, tercjarek, samotnych kobiet, bezdomnych, psychicznie chorych, nawróconych, osób fałszywie oskarżanych, sierot. Wzywana w obronie przed pokusami cielesnymi.

Ikonografia:
Przedstawiana w bogatej sukni lub we franciszkańskim habicie tercjarskim, z głową nakrytą białym welonem. Jej atrybutami są: krzyż, różaniec, dyscyplina, włosienica, pies.

Sarkofag z ciałem św. Małgorzaty
Bazylika p.w. św. Małgorzaty w Kortonie

Impresje muzyczne:
Licinio Refice "Małgorzata z Kortony" (opera, 1938)

Impresje filmowe:
"Małgorzata z Kortony" (Mario Bonnard, 1951)

 Varia:
Jej sława była tak wielka, że do Kortony przybył młody Dante Alighieri, który był tercjarzem franciszkańskim, aby ją poznać osobiście.

.