15 maja 2010

Św. Zofia Rzymianka

.
Święta wdowa (zm. ok. 137).


Była wdową mieszkającą w Rzymie, pobożnie wychowująca swe trzy córki: Pistis (Wiara), Elpis (Nadzieja) i Agape (Miłość). Gdy odmówiła złożenia ofiary bogini Dianie, namiestnik Antioch kazał jej córki poddać męczarniom na oczach matki. Nie załamało jej to i nie odstąpiła od wiary, ale po śmierci córek zmarła z rozpaczy na ich grobie.

 Bazylika p.w. św. Sylwestra w Rzymie

Relikwie św. Zofii przechowywane są w bazylice św. Sylwestra (San Silvestro in Capite) w Rzymie, dokąd sprowadził je papież św. Paweł I. Również klasztor św. Trofima w Eschau szczycił się posiadaniem relikwii Świętej od 778 roku, które papież Adrian I podarował św. Remigiuszowi, biskupowi Strasburga.

Ołtarz św. Zofii
Kościół p.w. św. Zofii w Bobowej

Kult św. Zofii w Polsce
Małopolskiej miejscowości Bobowa od 2009 roku patronuje św. Zofia. To powrót do tradycji sprzed 1934 roku, albowiem Święta była tu czczona od wieków. Znajduje się tam kościół z XV wieku pod jej wezwaniem, który arianie zamienili na stajnię, a zaborcy na magazyn. Miasto w pieczęci miało wizerunek św. Zofii aż do utraty praw miejskich w 1934.

 Kościół p.w. św. Marka w Krakowie

W 1410 roku w Krakowie erygowano Bractwo św. Zofii, przy kościele p.w. św. Marka, które zatwierdzono w 1542. Była to pierwsza wspólnota świeckich zatwierdzona przy klasztorze, członkowie bractwa byli zobowiązani do udziału w nabożeństwach w intencji zbawienia dusz zmarłych współbraci. 

Patronka:
Bobowej, wdów, wzywana w niedoli i w przypadku szkód wyrządzonych przez przymrozki.

Ikonografia:
Przedstawiana najczęściej razem z córkami.

Impresje muzyczne:
Joseph Leopold Eybler "Missa sanctae Sophiae"
 Sankt Petersburg

Varia:
Imiona córek św. Zofii są bardzo popularne w Rosji (Wiera, Nadieżda i Lubow), a także w krajach anglosaskich.

Jej imieniem nazwano charakterystyczne zjawisko klimatyczne, "zimna Zośka", napływającego nad Europę Środkową zimnego powietrza znad obszarów polarnych.

Przysłowia:
Święta Zofija kłosy rozwija.
Za świętą Zofiją pola w kłos wybiją.
Na świętą Zofiję deszcz po polach bije.
Dla świętej Zosi kłos się podnosi.
.