15 marca 2011

Św. Lukrecja z Kordoby

.
Święta dziewica i męczenniczka (zm. 859).

Znana również jako: Leokrycja.

Dosso Dossi, ok. 1520r.
National Gallery of Art w Waszyngtonie

Pochodziła ze znakomitej rodziny muzułmańskiej. Od wczesnego dzieciństwa wychowywana w wierze chrześcijańskiej przez swoją krewną, która ją również ochrzciła. Gdy rodzice się o tym dowiedzieli dręczyli córkę dniem i nocą, żeby się wyrzekła wiary. Dziewczyna potajemnie powiadomiła o swoim położeniu św. Eulogiusza, kapłana znanego z pomocy prześladowanym współbraciom, prosząc go o umożliwienie jej udania się w jakieś samotne i odosobnione miejsce, aby mogła poświęcić się całkowicie modlitwie i pokucie.

Relikwiarz św. Lukrecji i św. Eulogiusza
Katedra Zbawiciela w Oviedo, Asturia

Św. Eulogiusz umieścił ją u swoich przyjaciół, ale rodzice wkrótce odkryli miejsce pobytu niepokornej córki i wydali ich oboje sędziemu. Skazani na ścięcie, św. Eulogiusza stracono 11 marca 859 roku, a św. Lukrecję cztery dni po nim. Ciało jej wrzucono do rzeki Betis (Gwadalkiwir), chrześcijanie odszukali je i pochowali z wielką czcią.

 Katedra Zbawiciela w Oviedo, Asturia

Jej relikwie, razem z relikwiami św. Eulogiusza, przechowywane są w katedrze w Oviedo.

Ikonografia:
Przedstawiana jako młoda kobieta, często razem ze św. Eulogiuszem w czasie męczeńskiej śmierci. Jej atrybutem jest: palma, lilia.


.